30. april je krajnji rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza samooporezivanjem na prihode od autorksih naknada i ugovorene naknade za izvršeni rad

29.04.2024

Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza za prihode od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad na koje se porez plaća samooporezivanjem, za prvi kvartal 2024. god.

Za I kvartal (period januar – mart 2024. god.) prijava se podnosi na Obrascu PP OPO-K.

Podsećamo, prema članu 100a st. 1. tačka 2) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01,… 118/21, 138/22 i 92/23 – u daljem tekstu: Zakon), pored ostalih, samooporezivanjem se utvrđuju i plaćaju porezi na prihode koje isplaćuje isplatilac koji nije pravno lice, preduzetnik ili preduzetnik paušalac, i to:

   (1) prihode od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad za koje se oporezivi prihod utvrđuje saglasno članu 55. stav 2. i članu 85. stav 5. tačka 2) Zakona;

   (2) kamate;

   (3) druge prihode iz člana 85. Zakona, izuzev prihoda iz podtačke (1) ove tačke.

Obveznik koji ostvaruje zarade i druge prihode u ili iz druge države, kod diplomatskog ili konzularnog predstavništva strane države, odnosno međunarodne organizacije ili kod predstavnika i službenika takvog predstavništva, odnosno organizacije, dužan je da sam obračuna i uplati porez po odbitku po odredbama Zakona, ako porez ne obračuna i ne uplati isplatilac prihoda.

Obavezu obračunavanja i plaćanja poreza u skladu sa stavom 2. ovog člana, obveznik poreza ima i u slučaju ako porez po odbitku ne obračuna i ne uplati drugi isplatilac, kao i ako prihod ostvari od lica koje nije obveznik obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Porez na zaradu i druge prihode iz čl. 100a st. 1. i 2. Zakona, utvrđuje se i plaća na prihod koji je obveznik primio, odnosno iz prihoda iz kog je dužan da plati pripadajuće obaveze.

Porez na prihode od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad na koje se porez plaća samooporezivanjem, za koje je oporezivi prihod utvrđen saglasno članu 55. stav 2. i članu 85. stav 5. tačka 2) Zakona, plaća se na prihod koji je obveznik ostvario u kvartalu.

VAŽNO:

Po osnovu prihoda koje isplaćuje isplatilac koji nije pravno lice, preduzetnik ili preduzetnik paušalac, i to, po osnovu prihoda od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad za koje se oporezivi prihod utvrđuje saglasno članu 55. stav 2. i članu 85. stav 5. tačka 2) Zakona; ostvarenih u svakom posebnom kvartalu podnosi se poreska prijava u kojoj se obveznik opredeljuje za jednu poresku osnovicu, i to utvrđenu saglasno:

a) članu 55. stav 2. tačka 1) i članu 85. stav 5. tačka 2) podtačka (1) Zakona, ili

b) saglasno članu 55. stav 2. tačka 2) i članu 85. stav 5. tačka 2) podtačka (2) Zakona.

Napominjemo, pogledajte detaljan tekst na ovu temu „Poreska prijava fizičkog lica o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima“, u broju 223/2. našeg časopisa „Računovodstvo i porezi“. (Saznajte više o ovom časopisu klikom na ovaj link.)

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.