Prestanak radnog odnosa i ostvarivanje balansa ljudskih prava zaposlenih i interesa poslodavca

ELEKTRONSKA PRIJAVA

POZIV ZA PRIJAVU NA DVODNEVNI

SEMINAR

 PRESTANAK RADNOG ODNOSA

I

KAKO OSTVARITI BALANS LJUDSKIH PRAVA ZAPOSLENIH I LEGITIMNIH INTERESA POSLODAVCA?

 

AGENDA SEMINARA

 

PRVI DAN – Jasmina Maričić-Vukotić

Prestanak radnog odnosa

 

Prestanak radnog odnosa: razlozi, uslovi, otkaz koji nastaje po sili zakona, nezavisno od volje poslodavca ili zaposlenog, sporazum zaposlenog i poslodavca, otkaz zbog krivice zaposlenog, otkaz zbog nastalih okolnosti koji isključuju krivicu zaposlenog.

 

Izlaganje će biti sa naglaskom na temama i prema planu koji sledi:

 

Prvi deo - od 11:00 do 12:30 časova

- Otkaz ugovora o radu koje daje poslodavac

- Poseban osvrt na otkaz koji daje poslodavac nezavisno i suprotno volji zaposlenog: uslovi, razlozi, procedure

- Analiza posebnih procedura u zavisnosti od razloga otkaza

- Prava zaposlenog u slučaju otkaza.

 

Drugi deo - od 12:45 do 15:30 časova

- Vraćanje na rad zaposlenog po ubrzanoj proceduri ukoliko je pravo zaposlenog očigledno povređeno

- Šta se smatra očiglednom povredom prava?

- Upravni postupak za vraćanje na rad zaposlenog pre presude suda

- Specifičnosti postupka u zavisnosti od razloga otkaza.

 

Treći deo - od 15:30 do 16:30 časova

- Pitanja i odgovori

- Eventualna analiza slučaja po predlogu učesnika seminara.

 

 

DRUGI DAN – Olga Vučković Kićanović

Kako ostvariti balans ljudskih prava zaposlenih i legitimnih interesa poslodavca?

 

Sa intenzivnim podizanjem svesti o ljudskim pravima, poslodavci su se našli pred izazovom: kako ispoštovati prava zaposlenih, uz očuvanje svojih legitimnih prava? Tokom interaktivne prezentacije biće obrađeni: Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u sferi rada, Zakon o zabrani diskriminacije u sferi rada, Zakon o zaštiti uzbunjivača i Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova. S obzirom na to da navedeni zakoni predviđaju vansudsko rešavanje sporova, učesnici će dobiti ključne informacije o vansudskim rešenjima u važećem zakonskom okviru.

 

Prvi deo – od 11:00 do 12:30 časova

ZAKON O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU – ZAKON I PRAKSA

- Šta jeste, a šta nije mobing?

- Motivi mobinga i mentalni sklop mobera i njegove mete/žrtve

- Manipulacija mobingom – zloupotreba prava na zaštitu – prepoznavanje i procesuiranje

- Interno rešavanje spora kao procesni uslov za tužbu: tok, okončanje i pravne posledice

- Sudski postupak.

DISKRIMINACIJA U SFERI RADA – ZAKON I PRAKSA

- Prepoznavanje, zaštita, procesuiranje po Zakonu o radu i Zakonu o zabrani diskriminacije

- Neograničen broj diskriminatornih osnova (... „i svako drugo lično svojstvo...“) kao ograničavanje ostvarenja legitimnih prava poslodavca

- Kako poslodavac da zaštiti sopstveni interes, bez rizika od tužbe za diskriminaciju ili postupka pred Poverenikom?

 

Drugi deo – od 12:45 do 14:15 časova

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI (ne obrađuje sferu rada) - ZAKON I PRAKSA

- Kolizija poslodavčevog prava da zna i prava zaposlenog na privatnost i kako je rešiti?

- Koje podatke o zaposlenima poslodavac može obrađivati i na koji način ih čuvati i koristiti?

- Legalan i legitiman nadzor ili povreda privatnosti: audio, video,biometrijski podaci, inbox, društvene mreže, GPS...

ZAKONO ZAŠTITI UZBUNJIVAČA

- Osnovno o Zakonu

- Kad je uzbunjivanje legalno i pod kojim uslovima uzbunjivač uživa zaštitu (praksa naših i evropskih sudova)

- Procesuiranje i posledice zloupotrebe prava na uzbunjivanje.

ZAKONSKI OKVIR VANSUDSKIH REŠENJA SPOROVA

 

Treći deo – od 14:20 do 15:20 časova

– diskusija, analiza primera iz prakse predavača i učesnika.

 

PREDAVAČI:

- Jasmina Maričić-Vukotić    diplomirani pravnik, dugogodišnji stručnjak u oblasti radnih odnosa, konsultant i autor tekstova i priručnika u stručnim časopisima iz oblasti radnog prava, predavač na seminarima, po sertifikatima EK EU i SUK R.Srbije

- Olga Vučković Kićanović – ekspert u oblasti radnog prava i medijacije, licencirani posrednik za oblast radnog prava pri Ministarstvu pravde, arbitar i miritelj u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, autor Komentara Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, akreditovani predavač, autor brojnih knjiga, tekstova… sa dugogodišnjim iskustvom

 

Seminar se održava:

dva dana, sa početkom u 11:00 časova.

 

Učesnicima seminara su obezbeđeni:

pored ličnog prisustva, mogućnost praćenja i on-line, putem Zoom aplikacije,

• radni materijal u elektronskom obliku,

• savremeno opremljen radni prostor.

 

ELEKTRONSKA PRIJAVA

* Organizator zadržava pravo otkazivanja seminara/kursa/stručne edukacije ukoliko broj prijavljenih učesnika bude nedovoljan.
U tom slučaju, organizator je u obavezi da obavesti učesnike o otkazivanju seminara/kursa/stručne edukacije, u pisanoj formi putem e-mail-a, i to, najkasnije u roku od dva dana pre početka seminara/kursa/stručne edukacije.

 

 

KONTAKT PODACI

Loznička 2, 11000 Beograd


+381 11 244 34 01


+381 11 244 91 46


info@rezon.rs


facebook


twitter


instagramOvaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.