15. april je krajnji rok za preduzetnike koji vode poslovne knjige da podnesu poreski bilans i prijavu za 2023. godinu

10.04.2024

U skladu sa čl. 93. st. 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01,... 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21, 138/22 i 92/23 – u daljem tekstu: Zakon), obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti, osim preduzetnika paušalca, koji vodi poslovne knjige u skladu sa članom 43. st. 2. i 3. Zakona, dužan je da poresku prijavu i poreski bilans podnese nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. aprila godine koja sledi godinu za koju se utvrđuje porez, što znači da je krajnji rok za podnošenje prijave i poreskog bilansa za 2023. god. do 15. aprila 2024. god. (Podsećamo, uz poresku prijavu i poreski bilans obveznici ne dostavljaju i finansijske izveštaje.)

VAŽNO:

Ako je obveznik akontativno platio manje poreza od konačno obračunatog poreza, dužan je da razliku uplati najkasnije do podnošenja poreske prijave. Ako je obveznik akontativno platio više poreza od konačno obračunatog poreza, više plaćeni porez predstavlja akontaciju za naredni period ili se obvezniku vraća na njegov zahtev.

Podsećamo, obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti za 2023. godinu je:

1. fizičko lice koje ostvaruje prihode obavljanjem delatnosti iz čl. 31. Zakona, koje u upisano u registar kod nadležnog organa, odnosno organizacije, a porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na oporezivu dobit (preduzetnik), odnosno na paušalno utvrđeni prihod (preduzetnik paušalac);

2. fizičko lice koje ostvaruje prihode od poljoprivrede i šumarstva – i to: nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisima koji uređuju tu oblast i koje vodi poslovne knjige u skladu sa Zakonom i porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na oporezivu dobit (preduzetnik poljoprivrednik); kao i

3. fizičko lice koje je obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa Zakonom o PDV, kao i svako drugo fizičko lice koje obavlja delatnost nezavisno od toga da li je ta delatnost registrovana i porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na oporezivu dobit (preduzetnik drugo lice).

 

Detaljno na ovu temu pišemo u aprilskom broju časopisa „Računovodstvo i porezi“.

Više o ovom časopisu saznajte klikom na ovaj link.

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.