1.4.2024. god. je krajnji rok za utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. god. i podnošenje poreske prijave

29.03.2024

Podsećamo, za obveznike koji vode poslovne knjige, 1. april 2024. god. je krajnji rok za utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. god. i podnošenje poreske prijave na obrascu PPI-1 (sa prilozima) .

Navedeni datum je, takođe, krajnji rok za plaćanje eventualne razlike između utvrđenog i akontaciono plaćenog poreza na imovinu za I tromesečje 2024. god.

Podsećamo, porez na imovinu počev za 2024. godinu utvrđuje se i plaća u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-US, 47/13, 68/14-dr.zak., 95/18, 99/18-US, 86/19, 144/20, 118/21, 138/22 i 92/23).

Obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige dužni su da samooporezivanjem utvrde porez za 2024. god. i da podnesu poresku prijavu sa podacima o utvrđenom porezu, do 31. marta 2024. god. Budući da ovaj datum, ove godine „pada“ u nedelju, rok se pomera do 1. aprila 2024. god.

VAŽNO! Napominjemo, naročito ako imate imovinu na teritoriji Beograda, obavezno pogledajte u broju 222. našeg časopisa „Računovodstvo i porezi“ tekst naše stručne saradnice: „Osnovica poreza na imovinu za 2024. godinu u jedinicama lokalne samouprave koje nisu objavile prosečne cene 1m² odgovarajućih nepokretnosti.

Detaljna objašnjenja o obavezi utvrđivanja poreza na imovinu samooporezivanjem pronaći ćete, takođe, u ranijim brojevima pomenutog časopisa.

Pravilnikom o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 93/19, 151/20 i 143/22), propisani su obrasci PPI, i to PPI-1, Podprilog uz Prilog 1, PPI-2 i PPI-3, a primenjuju se počev od utvrđivanja poreza za 2023. godinu.


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.