14. februar je krajnji rok za plaćanje akontacije poreza na imovinu za I tromesečje 2024. god.

12.02.2024

Skrećemo pažnju, 14. februar 2024. god. je krajnji rok za uplatu akontacije poreza na imovinu za I tromesečje 2024. god.

 

Podsećamo, Zakonom o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/01,..., 86/19, 144/20, 118/21, 138/22 i 92/23 – dalje: Zakon), članom 39, utvrđeno je da obveznik koji ne vodi poslovne knjige porez na imovinu plaća tromesečno, u iznosu utvrđenom rešenjem jedinice lokalne samouprave (JLS) srazmernom broju dana u tromesečju za koje se porez plaća u odnosu na poresku obavezu utvrđenu za poresku godinu, u roku od 45 dana od dana početka tromesečja, na propisani uplatni račun javnih prihoda (840-713121-843-57).

Napominjemo, ako JLS još nije donela rešenje o porezu za 2024. godinu, ovaj obveznik akontaciju poreza na imovinu za I tromesečje 2024. god. plaća u visini obaveze za poslednje tromesečje 2023. god.

Pozitivnu razliku između poreza utvrđenog rešenjem nadležnog poreskog organa – i dalje su to JLS, i akontaciono plaćenog poreza na imovinu za tromesečje za koje je poreska obaveza dospela, obveznik koji ne vodi poslovne knjige dužan je da plati u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostepenog rešenja o utvrđivanju poreza.

 

S druge strane, članom 39v Zakona, propisano je da obveznik koji vodi poslovne knjige porez na imovinu plaća tromesečno, u iznosu koji je srazmeran broju dana u tromesečju za koje se porez plaća u odnosu na poresku obavezu utvrđenu za poresku godinu, u roku od 45 dana od dana početka tromesečja, na propisani uplatni račun javnih prihoda (840-713122-843-64).

Akontaciju za I tromesečje 2024. god. ovaj obveznik utvrđuje po formuli:

Iznos utvrđenog poreza za 2024. god. / 366 x 91

Do utvrđivanja poreza za poresku godinu, ovaj obveznik porez na imovinu plaća akontaciono, u visini obaveze za poslednje tromesečje prethodne poreske godine; a pozitivnu razliku između utvrđenog i akontaciono plaćenog poreza na imovinu za prvo tromesečje, dužan je da plati do 31. marta poreske godine.

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.