Danas, 28.2.2024. god. ističe krajnji rok za indirektne korisnike javnih sredstava da podnesu godišnji finansijski izveštaj za 2023. god.

28.02.2024

Godišnji finansijski izveštaj za 2023. budžetsku godinu, do 28.2.2024. god., nadležnim organima podnose:

Indirektni korisnici sredstava bužeta RS, pravosudni organi i korisnici sredstava RFZO, kao i drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora,

indirektni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti, kao i drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora osnovani od strane lokalne vlasti.

 

Podsećamo, prema članu 78. st. 1. tačka 1) podtačke (1) i (1a) Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispr., 108/13, 142/14, 68/15-dr.zak., 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22 i 92/23), na nivou Republike, pored ostalih, propisani su krajnji rokovi:

- 28. februar indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga nadležnim direktnim korisnicima sredstava budžeta R.S. pravosudni organi koji se u budžetu R.Srbije iskazuju zbirno pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga Visokom savetu sudstva, odnosno Državnom veću tužilaca; korisnici sredstava RFZO (Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje) pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga Republičkom fondu za ZO;

- 28. februar drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora osnovani od strane R.Srbije pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga nadležnom državnom organu Republike Srbije.

Takođe, prema članu 78. st. 1. tačka 2) podtačke (1) i (1a) Zakona o budžetskom sistemu, na nivou lokalne vlasti, pored ostalih rokova u vezi sa završnim računima, propisani su krajnji rokovi:

- 28. februar indirektni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga nadležnim direktnim korisnicima sredstava budžeta lokalne vlasti;

- 28. februar drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora osnovani od strane lokalne vlasti pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga nadležnom organu lokalne vlasti.

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.