rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • May. 24
 • 15:46

Danas je krajnji rok za JLS da donesu akte u skladu sa novinama u Zakonu o prevozu putnika u drumskom saobraćaju

06.12.2018

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju objavljen je u „Sl. glasniku RS“, br. 83/18 (od 29.10.2018. god.), a stupio je na snagu 6.11.2018. god.

Pored ostalog, samostalnim odredbama ovog zakona propisane su neke važne odredbe, koje navodimo u nastavku.

Takođe, izmenjene su mnoge odredbe koje se tiču taksi prevoza, a limo servis je sada regulisan ovim zakonom, umesto Zakonom o turizmu.

 

VAŽNO!

● Jedinica lokalne samouprave dužna je da akte donete na osnovu Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 68/15, 41/18 i 44/18–dr.zak.) kojima se uređuje taksi prevoz uskladi sa odredbama ovog zakona u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, tj. u roku do 6.1.2019. god.

Jedinica lokalne samouprave dužna je da akte koje donosi na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona donese u roku od mesec dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, tj. do 6.12.2018. god.

Do donošenja ovih (iznad navedenih) propisa primenjivaće se propisi doneti na osnovu Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 68/15, 41/18 i 44/18–dr.zak.) kojima se uređuje taksi prevoz, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

 

Pravna lica i preduzetnici koji imaju odobrenje za obavljanje taksi prevoza dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona (tj. u roku do 6.11.2019. god.), s tim što je rok za usklađivanje poslovanja u pogledu uslova iz člana 5. ovog zakona, u delu kojim se dodaje član 87v stav 1. tač. 4) i 5), dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona (tj. do 6.11.2020. god.).

Taksi vozač, koji na dan stupanja na snagu ovog zakona, tj. 6.11.2018. god., ima status taksi vozača, smatra se da ispunjava uslove iz člana 5. ovog zakona, u delu kojim se dodaje član 87b stav 1. tač. 1)–3) i stav 3.

Vozila taksi prevoznika koja na dan 6.11.2018. god. imaju status taksi vozila, smatra se da ispunjavaju uslov u pogledu broja vozila u okviru dozvoljenog broja.

 

Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju limo servis dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama člana 16. ovog zakona, u delu kojim se dodaju čl. 137a i 137b i član 137v stav 1, kojima su propisani uslovi za obavljanje limo servisa, u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona (tj. u roku do 6.2.2019. god.).

 

● Na postupke koji nisu okončani do 6.11.2018. god. primenjuju se odredbe Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 68/15, 41/18 i 44/18–dr.zak.), osim na postupke pokrenute po zahtevu za izdavanje odobrenja za obavljanje taksi prevoza, na koje će se primenjivati odredbe ovog zakona.

 Danom stupanja na snagu ovog zakona, tj. 6.11.2018. god., prestale su da važe odredbe Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 99/11–dr.zak.n, 93/12 i 84/15) kojima se uređuje limo servis.

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.