rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Jun. 05
  • 20:18

Dodatak na osnovnu platu zaposlenih u zdravstvu koji rade na lečenju i sprečavanju širenja epidemije bolesti COVID-19

03.04.2020

Na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“, br. 15/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05, 71/05–ispr., 101/07, 65/08, 16/11, 68/12–US, 72/12, 7/14–US, 44/14 i 30/18–dr.zak.), Vlada RS donela je Uredbu o dodatku na osnovnu platu zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i određenih zaposlenih koji obavljaju poslove u oblasti zdravlja, odnosno zaštite zdravlja stanovništva Republike Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl. glasnik RS“, br. 48/20), koja je u primeni od 1. aprila 2020. god.

 

Ovom uredbom je utvrđeno da zaposleni u zdravstvenim ustanovama, zaposleni u vojnozdravstvenim ustanovama, zaposleni na poslovima zdravstvene zaštite u ustanovama socijalne zaštite i lekari u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija ostvaruju pravo na dodatak na osnovnu platu u visini 10% osnovne plate zbog sprovođenja mera i aktivnosti vezanih za zaštitu zdravlja stanovništva R.Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

 

Navedeni dodatak na osnovnu platu primenjuje se sve dok se ne steknu uslovi da se, saglasno visini dodatka iz člana 1. ove uredbe, izmene elementi za obračun i isplatu osnovne plate zaposlenih u skladu sa zakonom.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.