rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Aug. 05
  • 05:48

Dopunjen PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

01.07.2020

Na osnovu člana 63. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika („Sl. glasnik RS“, br. 21/15, 16/18 i 8/19), Reprezentativni sindikati u oblasti prosvete na nivou Republike Srbije: Sindikat obrazovanja Srbije, Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost”, Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije i Sindikat radnika u prosveti Srbije i Vlada, zaključili su Poseban kolektivni ugovor o dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika („Sl. glasnik RS“, br. 92/20 od 29.6.2020. god.), koji je stupio na snagu danom objavljivanja, tj. 29. juna 2020. god.

Ovim je u Posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika („Sl. glasnik RS“, br. 21/15, 16/18 i 8/19) dodat član 24a, koji se odnosi na naknadu plate za zaposlene koji su bili na bolovanju zbog bolesti COVID-19 ili zbog mere (samo)izolacije.

Naime, novododatim članom 24a propisano je da zaposleni ima pravo na naknadu plate u visini od 100% osnove za isplatu naknade za mesec u kome je privremeno odsustvovao sa rada zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću, a koja je nastupila kao posledica neposrednog izlaganja riziku po osnovu obavljanja poslova i radnih zadataka, odnosno službenih dužnosti i kontakata sa licima kojima je potvrđena bolest COVID-19 ili naložena mera izolacije ili samoizolacije.

U ovakvim slučajevima, odsustvo sa rada zaposleni dokazuju rešenjem nadležnog organa (sanitarnog inspektora, organa nadležnog za kontrolu prelaženja državne granice, carinskog organa, izvodom iz evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova i dr.) ili izveštajem lekara o privremenoj sprečenosti za rad (doznaka), u skladu sa zakonom.

Zaposleni ostvaruje navedeno pravo tako što se:

1) za prvih 30 dana odsustva sa rada, isplata visine naknade plate vrši iz sredstava poslodavca, odnosno budžeta R.Srbije;

2) počev od 31. dana odsustva sa rada, isplata visine naknade plate vrši iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja do zakonom propisane visine naknade plate (65%) a iz sredstava poslodavca, odnosno iz sredstava budžeta R.Srbije za preostali iznos razlike do visine od 100% osnove za isplatu naknade.

Ovakvo pravo na naknadu plate ostvaruje i zaposleni koji je odsustvovao sa rada iz razloga iznad navedenih, a u periodu za koji do dana stupanja na snagu ovog kolektivnog ugovora, dakle do 29.6.2020. god, nije izvršen konačni obračun i isplata naknade plate po osnovu privremene sprečenosti za rad.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.