rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Jun. 19
  • 23:50

Dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu

27.04.2017

 

Republika Srbija

AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE

Beograd, 26.04.2017. god.

 

Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sva pravna lica koja imaju kontrolu nad jednim ili više pravnih lica, odnosno imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja za ekonomsku celinu u skladu sa članom 27. Zakona o računovodstvu, da im je od danas, 26. aprila 2017. godine, u okviru Finansijskih izveštaja, u Posebnom informacionom sistemu Agencije, omogućen jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja sa propisanom  dokumentacijom za 2016. godinu za sve grupe pravnih lica, čiji je rok za dostavljanje 31. jul 2017. godine.

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaji dostavljaju se primenom posebnog informacionog sistema Agencije, u elektronskom obliku, potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika matičnog pravnog lica.

Sve informacije u vezi  sa konsolidovanim godišnjim finansijskim izveštajem za 2016. godinu, kao i korisničko uputstvo za dostavljanje istog, objavljene su u delu „Finansijski izveštaji“ – „Vrste finansijskih i drugih izveštaja i dokumentacije“ – „Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj“.

 

 

 

  • Kontakt podaci
  • Rezon Media Grup
  • Loznička 2, 11000 Beograd
  • +381 11 244 34 01
  • +381 11 244 91 46
  • info@rezon.rs
  •  

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs