• Oct. 18
  • 04:18

Izmene i dopune Zakona o fiskalizaciji i ZPPPA u primeni od 16. oktobra 2021. god.

11.10.2021

Kao što smo i najavili prošle nedelje, u „Sl. glasniku RS“, br. 96/21 (od 8.10.2021. god.) objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je, 7.10.2021. god., donela Narodna skupština R.Srbije na Prvoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2021. god.

Ovaj zakon stupa na snagu 16. oktobra 2021. god., a njime su u Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02,... 86/19 i 144/20 - dalje: ZPPPA), pored ostalog, izvršene sledeće izmene / dopune:

- dodate su odredbe (dopune u članu 74. ZPPPA) kojima je omogućeno odobravanje, na zahtev obveznika, odlaganja plaćanja preostale kamate koja se odnosi na izmirene poreske obaveze koje su bile predmet odlaganja;

- izmenjene su odredbe ZPPPA kako bi se izvršilo usklađivanje sa Zakonom o fiskalizaciji;

- dodate su odredbe (novododati član 41b) kojima se bliže uređuje podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva po službenoj dužnosti, i drugo.

Dakle, ovaj zakon je donet, pre svega, kako bi se uskladio sa izmenama Zakona o fiskalizaciji, kao i kako bi se omogućilo privrednim subjektima koji imaju poreski dug, a imaju problem sa izmirivanjem poreskih obaveza zbog pandemije korona virusa, da svima koji su ispoštovali rokove za plaćanje glavnice duga PU, obezbedi da dobiju mogućnost za odlaganje plaćanja kamata.

Napominjemo:

u vezi sa novinama u ZPPPA uskoro ćemo objaviti u više naših izdanja, Komentar – tekst sa objašnjenjima našeg stručnog saradnika Marijana Blešića, koji je samostalni savetnik u Ministarstvu finansija RS.

 

Takođe, u „Sl. glasniku RS“, br. 96/21 (od 8.10.2021. god.) objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji, koji je, 7.10.2021. god., donela Narodna skupština R.Srbije na Prvoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2021. god.

Ovaj zakon stupa na snagu 16. oktobra 2021. god., a njime su u Zakonu o fiskalizaciji („Sl. glasnik RS“, br. 153/20), izvršene određene izmene i dopune, kojima se, pre svega, izašlo u susret privrednicima, tako što je uveden prelazni period u kome će moći da rade i postojeće i novo rešenje, od 1. novembra 2021. god. do kraja aprila 2022. god.

Podsećamo, Vlada R.Srbije usvojila je Uredbu o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija („Sl. glasnik RS“, br. 95/21), koja je stupila na snagu 2.10.2021. god., a kojom se definiše pitanje dodele subvencija za uvođenje novog modela fiskalizacije. U skladu sa ovom Uredbom, poreski obveznici od 1. oktobra, preko portala Poreske uprave ePorezi, mogu da prijave poslovni prostor i poslovne prostorije u kojima obavljaju delatnost za koju je neophodno posedovanje fiskalnog uređaja. Sve troškove uvođenja novog modela fiskalizacije pokriće država. Predviđeno je da 100 evra u dinarskoj protivvrednosti bude uplaćeno za svako prodajno mesto i 100 evra za svaki fiskalni uređaj. Takođe, oni koji nisu u sistemu PDV-a dobiće iznos veći za 20%.

Takođe, obaveza obveznika fiskalizacije je da pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi elektronskim putem – preko portala ePorezi, dostave podatke o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama radi generisanja jedinstvene oznake, kako bi mogli da započnu proces eFiskalizacije. Nakon provere dostavljenih podataka, Poreska uprava odlučuje o prijavi u roku od tri dana od dana podnošenja. O tome dostavlja obaveštenje podnosiocu prijave u elektronskom obliku.

Napominjemo, navedene propise, pored ostalog, prenosimo i na sajtu: e-fakture.info – koji prati naš Priručnik „PDV, fiskalizacija i e-fakture“. Saznajte više o ovom Priručniku klikom na ovaj link.


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.