• Apr. 13
  • 14:35

Izmenjena Naredba o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije

17.03.2021

Na osnovu člana 14. Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21 i 22/21), na predlog Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, ministar zdravlja doneo je Naredbu o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 22/21 od 12.3.2021. god.), koja je stupila na snagu 12. marta 2021. god., a zatim je ista izmenjena i dopunjena („Sl. glasnik RS“, br. 23/21 od 16.3.2021. god.) i takva stupila na snagu 16. marta.

 

Ovom naredbom utvrđeno je da, izuzetno od odredaba člana 8. stav 3, člana 9. stav 2, člana 11. stav 2. i člana 13. stav 1. tač. 5. i 6. Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, u periodu od 16. marta 2021. god. od 21.00 časova do 22. marta 2021. god. do 06.00 časova, neće raditi objekti u kojima se obavljaju delatnosti:

1) u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta);

2) pružanja usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi, splavovi, šalteri i kiosci za prodaju hrane i pića, i sl.);

3) pružanja usluge u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (tržni centri i sl.);

4) priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.);

5) pružanja zanatskih i drugih usluga u neposrednom i dugotrajnom fizičkom kontaktu sa korisnikom usluge (kozmetički saloni, frizerski saloni, saloni lepote);

6) u oblasti kulture koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije);

7) oblasti sporta koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru ili dugotrajniji neposredni kontakt sa korisnikom usluge (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.).

 

Navedena ograničenja se ne odnose na radno vreme:

1) apoteka (uključujući poljoprivredne apoteke), izuzev onih apoteka koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač ne može obezbediti posebne koridore za pristup ili u koje se ne ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine, benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva i trgovinskih, ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane;

2) trgovinskih i drugih radnji i prodajnih mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda, prodavnica hrane za životinje (pet šopovi, prodavnice stočne hrane i dr.), zatvorenih i otvorenih pijaca, uključujući i one koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima, a za koje upravljač može da obezbedi posebne koridore za pristup ili u koje se ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine;

3) kioska i trafika koji su kao takvi registrovani i klasifikovani i postavljeni na javnoj površini i u kojima se prodaju štampa, duvanske prerađevine i sitna neprehrambena roba i koja se obavlja tako da kupac ne ulazi u objekat;

4) ordinacija i laboratorija u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarskih ordinacija i laboratorija i sl.;

5) restorana i drugih prostora u kojima se pružaju usluge ishrane u kategorizovanim i nekategorizovanim smeštajnim objektima i u kategorizovanom privatnom smeštaju, u kojima se usluga može pružati samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja i to najkasnije do 21.00 časa;

6) objekata namenjenih za sport i rekreaciju – kada se koriste u svrhu treninga i priprema i održavanja registrovanih takmičenja u nadležnosti nacionalnih sportskih saveza i to u unapred zakazanim terminima;

7) svih drugih radnji, objekata i mesta (obućarske, krojačke, stolarske, staklorezačke i sl. radnje, servisi, tehnički pregledi i sl.) na kojima se pružaju usluge pri čijem vršenju nije obavezno prisustvo korisnika ili su prisustvo i kontakt ograničenog trajanja.

 

Počev od 16.3.2021. god., dodatno je precizirano da se ograničenje radnog vremena iz ove naredbe ne odnosi na:

1) finansijske institucije (banke, osiguravajuća društva, menjačnice, i dr.);

2) državne organe, organe državne uprave, organe AP Vojvodine, organe jedinica lokalnih samouprave;

3) javna preduzeća i privredna društva čiji je osnivač R.Srbija, AP Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave;

4) javne ustanove čiji je osnivač R.Srbija, AP Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave, osim onih ustanova koje obavljaju delatnosti za koje važi zabrana rada u propisanom periodu;

5) sudovi i javna tužilaštva, javni beležnici, izvršitelji i drugi pravosudni ili sa njima vezani organi i službe;

6) privredna društva i drugi privredni subjekti, osim onih koji obavljaju delatnosti za koje važi zabrana rada u propisanom periodu.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.