rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • May. 26
  • 12:52

Izmenjeni Zakon o budžetskom sistemu i Zakon o budžetu R.Srbije za 2019. god.

08.10.2019

Narodna skupština R.Srbije je, na Drugoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2019. godini, 7. oktobra 2019. god., donela Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 72/19 od 7.10.2019. god., a stupio je na snagu 8. oktobra 2019. god.

Podsećamo, ovim zakonom uređuju se opšti prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta R.Srbije za 2019. godinu, njihovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

 

Takođe, na istoj sednici, Narodna skupština R.Srbije donela je i Izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu, koje su takođe objavljene u „Sl. glasniku RS“, br. 72/19, i takođe su u primeni počev od 8. oktobra 2019. god.

 

 

O novinama u oba zakona, pisaćemo u novembarskom broju časopisa „Računovodstvo i porezi“.

 

Podsećamo, Zakonom o budžetskom sistemu uređeni su: planiranje, priprema, donošenje i izvršenje budžeta R.Srbije; planiranje, priprema, donošenje i izvršenje budžeta autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave (dalje: budžet lokalne vlasti); priprema i donošenje finansijskih planova Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika i Nacionalne službe za zapošljavanje (dalje: OOSO); budžetsko računovodstvo i izveštavanje, finansijsko upravljanje, kontrola i revizija korisnika javnih sredstava i budžeta R.Srbije, budžeta lokalne vlasti i finansijskih planova OOSO; nadležnost i organizacija Uprave za trezor, kao organa uprave u sastavu Ministarstva finansija i trezora lokalne vlasti; druga pitanja od značaja za funkcionisanje budžetskog sistema.

Ovim zakonom se uređuju i vrste i pripadnost javnih prihoda i primanja i javnih rashoda i izdataka.

Pored toga, ovim zakonom utvrđuju se fiskalni principi, pravila i procedure na osnovu kojih se ustanovljava fiskalni okvir, kako bi se obezbedila dugoročna održivost fiskalne politike. Ovim zakonom ustanovljava se i Fiskalni savet, koji nezavisno ocenjuje kredibilitet fiskalne politike sa aspekta poštovanja utvrđenih fiskalnih pravila i na taj način obezbeđuje javnost i odgovornost u njenom vođenju.

Pojedine odredbe ovog zakona uređuju budžetske odnose i pravila koja se primenjuju na vanbudžetske fondove, privredne subjekte i druga pravna lica u kojima država, na svim nivoima vlasti, ima odlučujući uticaj na upravljanje, i to na: izradu finansijskih planova, upravljanje novčanim sredstvima, zaduživanje i davanje garancija, računovodstvo, izradu i podnošenje izveštaja i izvršenje budžetske kontrole, a koji se, s obzirom na izvore finansiranja i kontrole, uključuju u opšti nivo države (vanbudžetski korisnici).

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.