Nova verzija SEF-a od 15. februara na produkcionom okruženju

13.02.2024

Ministarstvo finansija obaveštava sve korisnike SEF-a da je verzija 3.5 sistema elektronskih faktura planirana za objavljivanje na produkcionom okruženju 15. februara 2024. god. Navedena verzija ne zahteva dodatna prilagođavanja korisnika koji pristupaju SEF-u putem aplikativnog interfejsa.

Napomena: SEF ažuriranje 3.5 dostupno je na demo okruženju od 30.12.2023. god.

 

U nastavku prenosimo sve funkcionalnosti i promene koje su deo SEF ažuriranja 3.5.

1. Izmena labela na spoljnom prikazu (PDF) - konkretne izmene navedene su u dokumentu „SEF detalji nove verzije 3.5“.

2. Od druge stranice spoljnog prikaza (PDF) dodat je ispis ostalih elemenata fakture koji nisu navedeni na prvoj stranici. Navedena izmena je informativnog karaktera i omogućava korisnicima koji preuzimaju PDF prikaz da vide sve elemente fakture koji su navedeni u XML datoteci fakture a nisu prikazani na prvoj stranici PDF prikaza fakture niti na korisničkom interfejsu.

3. Na korisničkom interfejsu su iz prikaza uklonjeni svi međuzbirovi koji imaju vrednost 0,00. Na ovaj način korisnički interfejs je pregledniji i prikazani su samo međuzbirovi koji imaju vrednost veću od 0,00.

4. Na korisničkom interfejsu je dodato polje redni broj stavke. Na korisničkom interfejsu se automatski dodaje počev od prve stavke i inkrementalno se uvećava sa svakom narednom dodatom stavkom.

5. Na korisničkom interfejsu je implementirana mogućnost unosa kolekcije umanjenja (popusta) na nivou stavke. Korisnici su i ranije imali mogućnost unosa kolekcije putem XML datoteke a sada je to omogućeno i korisnicima koji koriste korisnički interfejs. Polja koja se unose su:

• Razlog umanjenja – opciono

• Osnovica – opciono (obavezno ukoliko je naveden procenat „%“)

• Procenat („%“) – opciono (obavezno ukoliko je navedena osnovica)

• Iznos umanjenja – obavezno

Bitno je napomenuti da korisnici koji su i do sada slali XML datoteku fakture sa unesenim ukupnim popustom neće morati da vrše izmene na svojim sistemima. Ovom izmenom im je omogućeno da opciono, ukoliko žele, iskažu strukturu popusta.

6. Opciona XML validacija - upotreba opcionog XML validatora je opisana u tački 2.6 dokumenta „SEF detalji nove verzije 3.5“. Svrha opcionog XML validatora jeste da korisnici mogu da provere da li su XML datoteke faktura koje generišu u svojim sistemima u skladu sa UBL standardom i da u narednom periodu izvrše izmene ukoliko je potrebno. Ministarstvo finansija će unapred najaviti kada XML validacija postaje obavezna, odnosno kada će se ukinuti mogućnost opcionog validiranja i do tog momenta potrebno je da svi korisnici prilagode svoje XML datoteke.

7. Integracija SEF-a i Portala javnih nabavki - potrebno je da korisnici prvo unesu primaoca fakture koji je Korisnik javnih sredstava i nakon toga u polju Broj ugovora krenu da unose broj određenog ugovora. Nakon toga, sistem će u padajućoj listi polja Broj ugovora prikazati sve ugovore između korisnika i konkretnog Korisnika javnih sredstava koji odgovaraju pretrazi. Zatim, korisnici biraju željeni broj ugovora iz padajuće liste. Navedena funkcionalnost je implemenirana kao pomoć prilikom unosa broja ugovora. Međutim, ako konkretan ugovor nije unesen na Portalu javnih nabavki i ne pojavljuje se u padajućoj listi, korisnici mogu nastaviti ručni unos, tako što će uneti kompletan broj ugovora.

 

Napominjemo:

SEF ažuriranje 3.5 (SEF detalji nove verzije 3.5 - od 29.12.2023. god.), kao i brojni drugi dokumenti nalaze se na našem sajtu: e-fakture.info.

Podsećamo, novo, tj. ažurirano Interno tehničko uputstvo – verzija od 9.1.2024. god., kao i Korisničko uputstvo za elektronsko evidentiranje obračuna PDV (od 4.1.2024. god.), takođe se nalaze na pomenutom sajtu.

Za informacije o tome kako da postanete korisnik našeg sajta www.e-fakture.info možete nas kontaktirati putem mailila ili telefonskim putem.

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.