Novi Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova

14.03.2024

Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09–ispr., 64/10-odl.US, 24/11, 121/12, 42/13-odl.US, 50/13-odl.US, 98/13-odl.US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zak., 9/20, 52/21 i 62/23), ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture utvrdio je novi Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 19/24 od 13.3.2024. god.).

Kako je ovim aktom utvrđeno, koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine u šestomesečnom obračunskom periodu januar–jun 2024. godine za korišćenje u zakup na neodređeno vreme stana u svojini građana, zadužbina i fondacija iznosi 0,39192.

Podsećamo, način obračuna predmetnog Koeficijenta utvrđen je samostalnim članom 52. Izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 9/20).

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.