rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • May. 24
 • 14:53

Novi MSFI za MSP u primeni od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31.12.2019. god.

15.11.2018

 

U Novo Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP) objavljeno je u „Sl. glasniku RS“, br. 83/18 od 29.10.2018. god., a stupilo je na snagu 6.11.2018. god.

Ovim Rešenjem stavlja se van snage Rešenje Ministra finansija br. 401-00-1304/2013-16 od 25.12.2013. god. („Sl. glasnik RS“, br. 117/13).

Novim rešenjem utvrđen je prevod Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP), koji je odobren i izdat od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (International Accounting Standards Board – IASB) u julu 2009. god., sa izmenama i dopunama iz maja 2015. god., a koji je odštampan uz ovo rešenje i čini njegov sastavni deo.

VAŽNO!

Ovaj „novi“ MSFI za MSP počeće da se primenjuje od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31.12.2019. god. Međutim, pravna lica mogu isti primeniti i prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja na dan 31.12.2018. god. (uz obelodanjivanje odgovarajućih informacija u Napomenama uz finansijske izveštaje).

Tekst novog MSFI za MSP biće objavljen na našem elektronskom priručniku – CD za Računovđe, a o njegovim odredbama pisaćemo i na stranama našeg časopisa „Računovodstvo i porezi“.

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.