• Dec. 03
 • 07:10

Objavljen Nacrt izmena i dopuna Zakona o PDV, sa primenom od 1.1.2023. god.

08.11.2022

Na sajtu Ministarstva finansija RS, 7.11.2022. god., objavljen je Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Zainteresovana lica mogu da dostave eventualne sugestije i primedbe Sektoru za fiskalni sistem putem elektronske pošte na adresu: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 14. novembra 2022. god., do 15.30 sati.

 

Novine koje predviđa pomenuti Nacrt izmena i dopuna Zakona o PDV, a čija primena bi počela 1.1.2023. god., odnose se na sledeće:

- da li strano lice određuje poreskog punomoćnika u R.Srbiji i da li je dužno da se registruje za PDV kod prometa dobara u carinskim skladištima;

- određivanje vremena prometa dobara, tj. dana prometa električne energije na koji se primenjuju pravila relevantnih evropskih asocijacija operatora prenosnih sistema u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika (za razliku od prometa električne energije iz čl. 14. st. 1. tač. 4) Zakona o PDV – promet električne energije putem distributivne mreže, a radi dalje prodaje);

- određivanje vremena prometa usluga, tj. dana prometa usluga preuzimanja električne energije u energetski sistem na koju se primenjuju pravila relevantnih evropskih asocijacija operatora prenosnih sistema u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika (za razliku od prometa električne energije iz čl. 15. st. 1. tač. 1) Zakona o PDV);

- šta se smatra tržišnom vrednošću – za potrebe utvrđivanja preske osnovice kod prometa dobara i usluga – u slučaju:

a) kada se naknada ili deo naknade ne ostvaruju u novcu, već u obliku prometa dobara i usluga, kao i

b) kod prometa dobara ili usluga, koje čine ulog u privredno društvo;

- osnovica za promet dobara, odnosno usluga u zamenu za višenamenski vrednosni vaučer;

- osnovica kod prometa dobara, odnosno usluga između lica koja se smatraju povezanim licima u smislu Zakona o PDV, uz naknadu koja je niža od tržišne vrednosti, i s tim u vezi, koja lica se smatraju „povezanim licima“;

- račun, odnosno e-faktura kao jedan od uslova za odbitak prethodnog PDV, prihvaćena e-faktura i poreski period u kojem se može koristiti odbitak PDV-a;

- način (elektronskim putem) obaveštavanja poreskog organa o promenama iz evidencione prijave za PDV i drugim iz čl. 51a Zakona o PDV;

- izmena u čl. 56a Zakona o PDV - kod refundacije PDV kupcu prvog stana:

a) jedan od uslova: kupac prvog stana može da ostvari refundaciju PDV pod uslovom da od 1.7.2006. god. nije imao u zajedničkoj svojini stan na teritoriji R.Srbije,

b) zajednička svojina i u odredbama koje definišu površinu stana za koju se može ostvariti refundacija PDV (odredbe stava 4. člana 56a Zkona o PDV).

- Primena navedenih novina, prema Nacrtu, počela bi 1. januara 2023. god.

 

NAPOMINJEMO:

Čim novine budu usvojene i objavljene u „Sl. glasniku RS“, prečišćeni tekst Zakona o PDV-u biće dostupan korisnicima naših elektronskih priručnika, o novinama ćemo pisati u našim periodičnim publikacijama (časopisi: Računovodstvo i porezi i Sve inspekcije na dlanu), a postoji i mogućnost da organizujemo i stručni seminar o primeni novina u Zakonu o PDV-u.

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 • Instagram
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.