rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Jul. 22
 • 11:03

Objavljen Plan inspekcijskog nadzora inspektorata za rad za 2018. godinu

25.12.2017

Plan inspekcijskog nadzora inspektorata za rad za 2018. godinu

 

Inspektorat za rad, kao organ uprave u sastavu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavio je Plan rada Inspektorata za rad u 2018. godini koji je usmeren ka ostvarenju strateških ciljeva inspekcije rada, kao što su:

- suzbijanje rada na crno i smanjenje broja povreda radno-pravnih instituta iz oblasti radnih odnosa utvrđenih zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu;

- smanjivanje broja povreda na radu i profesionalnih oboljenja putem minimiziranja rizika vezanih za radna mesta u skladu sa zakonima i praksom;

- suzbijanje sive ekonomije prevođenjem neregistrovanih subjekata u legalne tokove poslovanja;

- rešavanje problematike vezane za oblast bezbednosti i zdravlja na radu i oblast radnih odnosa za kategorije posebno osetljivih grupa zaposlenih – pitanja vezana za žensku radnu snagu (materinska zaštita – trudnice i porodilje), dečiji rad, rad osoba sa invaliditetom, rad volontera, rad stranih državljana itd;

- promocija kulture prevencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i oblasti radnih odnosa (podizanje svesti i informisanje javnosti) sa posebnim osvrtom na sektor malih i srednjih preduzeća i visokorizične delatnosti (građevinarstvo, hemijska industrija, poljoprivreda i sl.).

Planom rada Inspektorata za rad za 2018. godinu aktivnosti inspekcije rada se usmeravaju prvenstveno ka proizvodnim delatnostima, kao i delatnostima sa povećanim rizikom po život i zdravlje zaposlenih, odnosno onim u kojima je konstatovan veći broj povreda na radu i profesionalnih oboljenja u prethodnoj godini i onih u kojima se ne poštuju radno-pravni instituti i u kojima je zastupljen rad „na crno“. Navedeni plan se sačinjava kao osnova za planove rada odeljenja i odseka inspekcije rada u upravnim okruzima i gradu Beogradu.

Svaka unutrašnja organizaciona jedinica planira izvršavanje inspekcijskih nadzora kod poslodavaca u svim delatnostima, vodeći računa o većoj zastupljenosti pojedinih delatnosti u određenim periodima godine, a naročito kod poslodavaca i u delatnostima kod kojih u prethodnom periodu nije vršen nadzor, kao i kod kojih su u prethodnom periodu utvrđene povrede propisa u oblasti rada ili su se dešavale teške povrede na radu sa smrtnim ishodom, smrtne, kolektivne i teške povrede na radu i to tako da se ostvari svrha nadzora, odnosno da se poboljša stanje u datoj oblasti.

 

Izvor: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag