• Nov. 28
  • 08:06

Objavljen Zakon o budžetu R.Srbije za 2022. godinu

25.11.2021

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 110/21 od 24.11.2021. god. – u daljem tekstu: Zakon), stupio je na snagu 25.11.2021. god., a primenjuje se od 1. januara 2022. god. Ovim zakonom, kao i obično, uređeni su opšti prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta R.Srbije za 2022. god., njihovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

 

Budžet R.Srbije za 2022. god. sastoji se od:

 

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA

u dinarima

Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine

1.516.851.466.000

Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine

1.688.472.466.000

Budžetski suficit / deficit

-171.621.000.000

Izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika)

15.200.000.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika)

13.379.000.000

Ukupan fiskalni suficit / deficit

-200.200.000.000

B. RAČUN FINANSIRANjA

 

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine

547.600.000.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

424.512.517.000

Neto finansiranje

200.200.000.000

Promena stanja na računu (pozitivna – povećanje gotovinskih sredstava;

negativna – smanjenje gotovinskih sredstava)

-77.112.517.000

 

Tekst Zakona prenosimo na našim elektronskim priručnicima: CD-u za Računovođe, CD-u za Poslodavce i CD-u Priprema završnog računa (i na sajtu: pripremazavrsnogracuna.rs) - pogledajte više o navedenim priručnicima klikom na ovaj link.

Inače, o najvažnijim odredbama ovog Zakona, pišemo i u decembarskom broju našeg časopisa "Računovodstvo i porezi" (br. 195.).

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.