rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Dec. 03
  • 10:05

Objavljene naknade u vezi sa registracijom zdravstvenih ustanova u APR-u

21.10.2020

Na sajtu APR-a objavljene su naknade u vezi sa registracijom zdravstvenih ustanova u Registar zdravstvenih ustanova koji se vodi kod APR-a. Pogledajte ove naknade klikom na ovaj link.

Podsećamo:

Agencija za privredne registre (APR) počela je od 12. oktobra 2020. god. da vodi Registar zdravstvenih ustanova - elektronsku, centralnu, javnu bazu podataka o registrovanim zdravstvenim ustanovama koje obavlјaju zdravstvenu delatnost na osnovu rešenja zdravstvenog, odnosno farmaceutskog inspektora o ispunjenosti propisanih uslova za obavlјanje zdravstvene delatnosti.

Sve postojeće zdravstvene ustanove, njih oko 1.400, koje su bile registrovane u nadležnim privrednim sudovima, imaju obavezu da podnesu APR-u popunjenu registracionu prijavu za upis usklađivanja sa odgovarajućom dokumentacijom, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnikom o bližoj sadržini Registra zdravstvenih ustanova i dokumentaciji potrebnoj za registraciju.

APR će postupak usklađivanja u naredna tri meseca sprovoditi besplatno, a od 11.1.2021. god. podnosilac će, uz prijavu, morati da podnese i dokaz o uplati naknade od 4.900 din. za registraciju.

Do sada su se u APR-u registrovali samo preduzetnici osnivači privatne prakse, a za registraciju zdravstvenih ustanova bili su nadležni privredni sudovi. Ubuduće će se i zdravstvene ustanove upisivati u elektronski registar i evidenciju prema proceduri koja traje najduže 5 radnih dana i obezbeđuje transparentnost ovog postupka i javnost podataka. Kako je od nadležnih privrednih sudova preuzeta i kompletna arhivska građa o postojećim zdravstvenim ustanovama, u arhivi APR-a može da se izvrši uvid u spise predmeta i da se izdaju kopije dokumenata.

Po završetku postupka usklađivanja, APR će voditi i Jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu, koju će činiti objedinjeni podaci o zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi na teritoriji R.Srbije. Tako će na jednom mestu biti objedinjeni podaci o svim pružaocima usluga zdravstvene zaštite u javnoj i privatnoj svojini, u koje će svi zainteresovani građani moći da izvrše uvid preko internet stranice APR-a.

Na sajtu APR-a, na stranici Registri > Zdravstvene ustanove > Uputstva, objavlјene su informacije o postupku upisa, usklađivanja zdravstvenih ustanova i potrebnoj dokumentaciji, naknadama za registraciju, uslugama koje se odnose na izdavanje izvoda, potvrda, prepisa rešenja i kopija dokumenata, kao i obrasci registracionih prijava, koji se mogu preuzeti besplatno.

Podsećamo, detaljno o poslovanju privatne (zdravstvene) prakse i zdravstvenih ustanova pisali smo u našem Priručniku „Pravilno poslovanje specifičnih delatnosti“. Više o ovom priručniku možete saznati klikom na ovaj link.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.