Od 16.3.2024. god. na snazi Uredba o dodeli sredstava za podsticanje razvoja socijalnog preduzetništva

12.03.2024

Na osnovu člana 18. stav 5. Zakona o socijalnom preduzetništvu („Sl. glasnik RS“, br. 14/22) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05,… 44/14 i 30/18-dr.zak.), Vlada RS donela je novu Uredbu o uslovima, kriterijumima i postupku za ostvarivanje prava na dodelu sredstava za podsticanje razvoja socijalnog preduzetništva, koja je objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 18/24 (od 8.3.2024. god.), a stupa na snagu 16. marta 2024. god.

Ovom uredbom propisuju se uslovi, kriterijumi i postupak za ostvarivanje prava na dodelu sredstava za podsticanje razvoja socijalnog preduzetništva koja se obezbeđuju iz sredstava budžeta Republike Srbije i iz sredstava utvrđenih budžetom autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: sredstva budžeta).

Sredstvima budžeta obezbeđuje se aktivna podrška subjektima socijalnog preduzetništva.

Korisnik sredstava budžeta u čijem budžetu su obezbeđena sredstva (u daljem tekstu: nadležni organ i organizacija) za pružanje aktivne podrške subjektima socijalnog preduzetništva, podstiče projekte koje realizuju subjekti socijalnog preduzetništva, čiji je cilj stvaranje novih i inovativnih mogućnosti za dobrobit društva, rešavanje društvenih problema, pojedinaca ili društveno osetljivih grupa, sprečavanje nastajanja socijalne isključenosti i otklanjanje posledica, jačanje saradnje lokalne samouprave i nevladinog sektora, kao i ostvarenje drugih identifikovanih opštih interesa unutar lokalne zajednice i na pokrajinskom i republičkom nivou.

Sredstva budžeta, kao i sredstva za podsticanje razvoja socijalnog preduzetništva, koja se obezbeđuju iz poklona, donacija i drugih izvora, ako davalac sredstava ne odluči o drukčijem rasporedu, dodeljuju se u skladu sa uslovima, kriterijumima i postupkom za dodelu sredstava utvrđenim ovom uredbom i raspoloživim sredstvima, u skladu sa propisima o dodeli pomoći male vrednosti (de minimis pomoć).

Sredstva budžeta mogu biti dodeljena preduzetniku ili pravnom licu koje je steklo status subjekta socijalnog preduzetništva (u daljem tekstu: korisnik sredstava), bez obzira na registrovanu pretežnu, odnosno privrednu ili drugu delatnost koju obavlja.

Pri tom, korisnik sredstava mora da ispuni uslove propisane predmetnom Uredbom.

Dodela sredstava za podsticanje projekta vrši se na osnovu javnog konkursa koji raspisuje nadležni organ, odnosno organizacija i oglašava na zvaničnoj internet stranici tog organa i organizacije.

 

O ovoj Uredbi pisaćemo u broju 222/2 našeg (sada elektronskog) časopisa „Računovodstvo i porezi“, koje će godišnji pretplatnici na ovaj časopis uskoro moći da preuzmu sa našeg sajta.

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.