rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Jul. 10
  • 10:13

Od plate za jun 2020. god. dodatak na platu i za negovateljice u ustanovama socijalne zaštite i zdravstvene radnike u Zavodu za sport i medicinu sporta

09.06.2020

 

Na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“, br. 15/16 i 68/20) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05, 71/05–ispr., 101/07, 65/08, 16/11, 68/12–US, 72/12, 7/14–US, 44/14 i 30/18–dr.zak.), Vlada RS donela je Uredbu o dopuni Uredbe o dodatku na osnovnu platu zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i određenih zaposlenih koji obavljaju poslove u oblasti zdravlja, odnosno zaštite zdravlja stanovništva Republike Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl. glasnik RS“, br. 81/20 od 5.6.2020. god.), koja stupa na snagu 13. juna 2020. god.

 

 

Ovom dopunom u Uredbi o dodatku na osnovnu platu zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i određenih zaposlenih koji obavljaju poslove u oblasti zdravlja, odnosno zaštite zdravlja stanovništva Republike Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl. glasnik RS“, br. 48/20), utvrđeno je da, pravo na dodatak na osnovnu platu - u visini 10% osnovne plate zbog sprovođenja mera i aktivnosti vezanih za zaštitu zdravlja stanovništva R.Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, ostvaruju i negovateljice u ustanovama socijalne zaštite i zdravstveni radnici u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije, počev od plate za jun 2020. god.

 

Podsećamo, u skladu sa predmetnom Uredbom, počev od 1.4.2020. god., zaposleni u zdravstvenim ustanovama, zaposleni u vojnozdravstvenim ustanovama, zaposleni na poslovima zdravstvene zaštite u ustanovama socijalne zaštite i lekari u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija ostvaruju pravo na dodatak na osnovnu platu u visini 10% osnovne plate zbog sprovođenja mera i aktivnosti vezanih za zaštitu zdravlja stanovništva R.Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

 

 

Uredbom je takođe propisano da će se ovaj dodatak na osnovnu platu primenjivati sve dok se ne steknu uslovi da se, saglasno visini dodatka, izmene elementi za obračun i isplatu osnovne plate zaposlenih u skladu sa zakonom.

 

 

 

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.