rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Aug. 05
  • 05:54

Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2020. godini

19.12.2019

Skupština Privredne komore Srbije usvojila je Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2020. godini, koja je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije” , br. 87/19.

Ovom odlukom utvrđuju se visina, način i rokovi plaćanja jedinstvene članarine i finansiranje Privredne komore Srbije u 2020. godini. Sredstva za rad Komore obezbeđuju se iz sledećih izvora:

- članarine;

- prihoda od obavljanja poslova;

- naknada za vršenje javnih ovlašćenja;

- iz drugih izvora.

Članovi Komore su svi privredni subjekti koji obavljaju registrovanu poslovnu delatnost na teritoriji Republike Srbije.

Članovi Komore - pravna lica plaćaju članarinu koja se obračunava prema veličini pravnog lica razvrstanog na dan sačinjavanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu i poslovnom prihodu ostvarenom u 2018. godini, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, na sledeći način:

- mikro pravna lica - u mesečnom iznosu od 600,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od  poslovnog prihoda;

- mala pravna lica - u mesečnom iznosu od 3.600,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;

- srednja pravna lica - u mesečnom iznosu od 43.000,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;

- velika pravna lica - u mesečnom iznosu od 160.000,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda.

Mesečna članarina Komori iznosi najviše 185.000,00 RSD, odnosno najviše u visini 1/12 iznosa od 0,1% od poslovnog prihoda. Članovi koji imaju poslovni prihod manji od 20 miliona RSD ne plaćaju deo članarine po osnovu poslovnog prihoda.

Preduzetnici i zadruge, kao i članovi koji su pristupili u članstvo Komore, a članovi su organa i granskih udruženja Komore, plaćaju članarinu u skladu sa pomenutim odredbama. U slučaju da ovi članovi ne prikazuju ostvaren poslovni prihod u finansijskim izveštajima, plaćaju članarinu u visini od 3.000,00 RSD mesečno. Ogranci stranih pravnih lica plaćaju članarinu, takođe, u skladu sa pomenutim odredbama.

Poslovni prihod predstavlja:

- za banke - zbir prihoda od kamata (AOP 1001), prihoda od naknada i provizija (AOP 1005) i ostalih poslovnih prihoda (AOP 1021);

- za davaoce finansijskog lizinga - zbir prihoda od kamata (AOP 1001), prihoda od naknada (AOP 1005) i ostalih poslovnih prihoda (AOP 1019);

- za društva za osiguranje - zbir obračunatih premija životnih i neživotnih osiguranja, saosiguranja (AOP 1003, AOP 1004) i ostalih poslovnih prihoda (AOP 1015);

- za društva za reosiguranje - zbir obračunate premije reosiguranja i retrocesija (AOP 1010) i ostalih poslovnih prihoda (AOP 1015);

- za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima - zbir prihoda naknada pri uplati penzijskih doprinosa (AOP 1001), prihodi od naknada za upravljanje fondovima (AOP 1002), drugi prihodi od upravljanja fondovima (AOP 1003) i ostalih prihoda (AOP 1020);

- društva za upravljanje investicionim fondovima - zbir prihoda po osnovu upravljanja fondovima (AOP 1002), prihoda po osnovu obavljanja delatnosti investicionih društava (AOP 1003) i ostalih prihoda (AOP 1014).

Opšta udruženja preduzetnika i zadružni savezi plaćaju članarinu Komori u iznosu od 1.000,00 RSD mesečno.

Članovi Komore - novoosnovani privredni subjekti, ne plaćaju članarinu godinu dana od dana osnivanja.

Ova odluka stupa na snagu 20. decembra 2019. godine, a primenjuje se od 1. januara 2020. godine.

Ceo tekst Odluke nalazi se na našim elektronskim priručnicima - CD-u za Računovođe i CD-u za Poslodavce, kao i u njihovim on-line verzijama.


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.