Podaci o prosečnim godišnjim zaradama u 2023. god. i prosečnim mesečnim zaradama za IV kvartal, kao i drugu polovinu 2023. god.

29.02.2024

Podatak o prosečnoj godišnjoj zaradi po zaposlenom u Republici Srbiji za 2023. godinu

Na osnovu člana 87. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01, 80/02 i 135/04), Republički zavod za statistiku objavio je Podatak o prosečnoj godišnjoj zaradi po zaposlenom u Republici Srbiji za 2023. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 15/24 od 28.02.2024. god.), u kojem se navodi da prosečna godišnja zarada po zaposlenom u R.Srbiji za 2023. godinu iznosi 1.423.188 dinara.

Podsećamo, ovaj podatak se koristi za utvrđivanje „praga“ za obavezu plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana, kao i za obračun iznosa dodatnog umanjenja osnovice poreza za one obveznike koji imaju manje od navršenih 40 godina života.

 

Podaci o prosečnoj godišnjoj zaradi i prosečnoj godišnjoj zaradi bez poreza i doprinosa u R.Srbiji za 2023. godinu

Na osnovu člana 63. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06 i 101/10), Republički zavod za statistiku objavio je Podatke o prosečnoj godišnjoj zaradi i prosečnoj godišnjoj zaradi bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji za 2023. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 15/24 od 28.02.2024. god.), koje iznose:

- Godišnja prosečna zarada = 1.423.188 dinara

- Godišnja prosečna zarada bez poreza i doprinosa = 1.032.084 dinara.

Podsećamo, ovi podaci služe za obračun godišnjeg ličnog koeficijenta kod utvrđivanja visine prava iz PIO, tj za utvrđivanje visine penzije.

 

Podatak o visini prosečne mesečne zarade po zaposlenom za četvrti kvartal 2023. godine

Na osnovu čl. 30, 33. i 34. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-dr.zak., 112/15, 113/17 i 95/18), Republički zavod za statistiku objavio je Podatak o visini prosečne mesečne zarade po zaposlenom za četvrti kvartal 2023. godine („Sl. glasnik RS“, br. 15/24 od 28.02.2024. god.).

U ovom dokumentu se navodi da, prosečna mesečna zarada po zaposlenom u R.Srbiji za četvrti kvartal 2023. godine iznosi 124.724 dinara.

Podsećamo, ovaj podatak se koristi kao:

- osnovica doprinosa za domaće državljane zaposlene u inostranstvu (prema čl. 30. ZDOSO: prosečna mesečna zarada u Republici isplaćena u četvrtom kvartalu prethodne godine, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike - RZS);

- osnovica doprinosa za poslodavca za strane državljane koji na teritoriji Republike rade kod domaćeg poslodavca na osnovu posebnog ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazuma o međunarodnoj tehničkoj saradnji (prema čl. 33. ZDOSO: prosečna mesečna zarada u Republici isplaćena u četvrtom kvartalu prethodne godine, prema objavljenom podatku RZS);

- osnovica doprinosa za strane državljane za vreme školovanja ili stručnog usavršavanja na teritoriji Republike (prema čl. 34. ZDOSO: prosečna mesečna zarada u Republici isplaćena po zaposlenom u četvrtom kvartalu prethodne godine).

 

Podaci o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji od 1. jula 2023. god. do 31. decembra 2023. god.

Shodno odredbama člana 23. Zakona o stanovanju („Sl. glasnik RS“, br. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 i 99/11) a shodno članu 157. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 104/16), Republički zavod za statistiku objavio je Podatke o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u R.Srbiji* od 1. jula 2023. godine do 31. decembra 2023. godine („Sl. glasnik RS“, br. 15/24 od 28.02.2024. god.), a koji su dati u tabeli koja sledi.

(*Napominjemo: Republički zavod za statistiku od 1999. god. ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za R.Srbiju (ukupno).

 

 

indeks XII 2023/VI 2023.

u %

Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa

111,7

11,7

Potrošačke cene

101,5

1,5

 

 

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.