• Jun. 18
  • 02:15

Podsećamo, u prvoj nedelji juna sprovodi se testiranje aplikacije za dostavljanje podataka u skladu sa FATKA Sporazumom

08.06.2021

Uprava za sprečavanje pranja novca: Obaveštenje vezano za FATCA propis

 

Podsećamo, Uprava za sprečavanje pranja novca, Ministarstvo finansija RS, je 12.5.2021. god., objavila Obaveštenje vezano za FATCA propis, o čemu pišemo u nastavku.

 

Uprava za sprečavanje pranja novca (u daljem tekstu: Uprava) je nadležni organ Republike Srbije za izvršavanje obaveza predviđenih Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država sa ciljem poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i primene FATCA propisa (u daljem tekstu: FATKA Sporazum).

Početak zvaničnog izveštavanja ka nadležnom organu SAD - Službi internih prihoda (IRS), prema FATKA Sporazumu trebalo je da počne u septembru 2020. god. Međutim, Uprava je na inicijativu finansijskog sektora koji se pokazao nespremnim za početak izveštavanja, kao i zbog pandemije izazvane virusom COVID-19, već dva puta odložila početak zvaničnog izveštavanja ka IRS-u.

Ovim putem vas obaveštavamo da će početak zvaničnog izveštavanja ka IRS-u početi u septembru 2021. god.

 

S tim u vezi, Uprava je razvila tehničku aplikaciju koja će omogućiti dostavljanje podataka IRS u skladu sa FATKA Sporazumom i Aranžmanom potpisanim između Uprave za sprečavanje pranja novca i IRS u martu 2020. god.

Bilo je potrebno da sve finansijske institucije koje su zadužene za dostavljanje potrebnih podataka izvrše probu navedene aplikacije kako bi blagovremeno bile pripremljene za zvanično testiranje koje je planirano za prvu nedelju juna 2021. god. Podsećamo, probu navedene aplikacije bilo je potrebno je izvršiti najkasnije do 31.5.2021. god. i dostaviti sve potrebne podatke u skladu sa Sporazumom počevši od 2014. god. zaključno sa krajem 2020. god.

Uprava je u predmetnom Obaveštenju naglasila da podaci koji se u tom slučaju budu dostavljali moraju biti potpuni i tačni jer će isti biti predmet razmene prilikom zvaničnog testiranja predviđenog za početak juna 2021. god.

Naglasak na potpunosti i tačnosti podataka koji se budu dostavljali početkom juna 2021. god. je od izuzetnog značaja jer će isti biti zvanično dostavljeni u septembru 2021. god. IRS-u. Period nakon zvaničnog testiranja (jun) do početka zvaničnog izveštavanja IRS-a (septembar) će biti iskorišćen samo radi eventualnih ažuriranja podataka u smislu dopuna i otklanjanja evetualnih grešaka.

Uprava je takođe podsetila, da je izvršavanje obaveza predviđenih FATKA Sporazumom od izuzetne važnosti, pre svega zbog strogih sankcija za finansijske institucije u odnosu na koje IRS utvrdi da je došlo do značajne neusaglašenosti, odnosno do značajnog nepoštovanja obaveza pribavljanja i razmene potrebnih podataka.

Uprava je zamolila finansijske institucije da u što kraćem roku kontaktiraju nadležne službenike Uprave na brojeve telefona: 011/735 90 64 i 011/735 90 65 kako bi se upoznali sa tehničkim aspektima aplikacije i pravilno izvršili testiranje.

 

Napominjemo, Uprava je svojim naknadnim obaveštenjem uputila sve finansijske institucije da da pogledaju internet stranicu Službe internih prihoda SAD (IRS), na kome se nalaze često postavljana pitanja (FAQ) vezano za FATCA propis, način izveštavanja i druga pitanja koja su od značaja za pravilno dostavljanje podataka. Link je https://www.irs.gov/businesses/corporations/frequently-asked-questions-faqs-fatca-compliance-legal#reporting

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.