rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Sep. 21
 • 15:24

Sadržaj broja 152. časopisa Računovodstvo i porezi (MAJ 2018.)

09.05.2018

Sadržaj broja 152. časopisa Računovodstvo i porezi (MAJ 2018.)

1. Tabela - Najvažniji aktuelni podaci

2. Najznačajnije izmene i dopune odredaba Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

3. Najvažnije periodične obaveze u maju 2018. godine

4. Novine u Zakonu o računovodstvu i Zakonu o reviziji

5. Novine u Zakonu o PDV

6. Novine u Zakonu o faktoringu

7. Utvrđivanje i podnošenje prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2017. godinu,

     - sa primerom obračuna  i  primerom popunjenog obrasca PPDG-2R

8. Prenos fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice

9. Izveštavanje o učinku programa korisnika budžetskih sredstava za 2017. godinu

10. Odgovori Uprave za trezor na pitanja u vezi sa Centralnim registrom faktura – II deo

11. Nabavna vrednost nepokretnosti kao osnovica poreza na imovinu

12. Postupanje po zahtevu izvršnog poverioca za određivanje javnog izvršitelja radi namirenja potraživanja iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti

13. Kratke važne informacije

- Referentna kamatna stopa ponovo snižena, sada na 3%,

- Naplata u efektivnom stranom novcu po osnovu izvoza moguća za iznose do 10.000 evra,

- 28.4.2018. god. stupile na snagu novine u Zakonu o deviznom poslovanju,

- Novine u Zakonu o akcizama na snazi od 28.4.2018.,

- Primena Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije produžena i za 2018. godinu,

- Zaključak Vlade o ukidanju obavezne upotrebe pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava,

- Samoinicijativno prijavljivanje propusta poreskih obveznika,

- Kontrolom legalnosti softvera uvećan budžet za 1,7 miliona dinara,

- Početak pružanja usluga boniteta sa podacima iz finansijskih izveštaja za 2017. god.

- Obaveštenje Poreske uprave o poreskoj prijavi PDPO/S

14. Pitanja i odgovori

15. Novine u propisima

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag