• Nov. 28
  • 07:47

Saopštenje PU u vezi sa imovinom fizičkog lica i njenim uvećanjem stečenim na nezakonit način

18.10.2021

U saopštenju Poreske uprave, od 15.10.2021. god., navodi se da, Zakonom o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu („Sl. glasnik RS“, br. 18/20 i 18/21 – u daljem tekstu: Zakon), koji je u primeni od 12.3.2021. god., uređuju se uslovi, način i postupak pod kojima se utvrđuje imovina i uvećanje imovine fizičkog lica i poseban porez na uvećanje imovine za koju fizičko lice ne može da dokaže da je stečeno na zakonit način, kao i organi nadležni za sprovođenje ovog zakona.

 

Odredbama člana 13. Zakona, definisano je da Poreska uprava utvrđuje uvećanje imovine u prethodnom postupku na osnovu podataka kojima raspolaže i podataka koje prikupi od drugih organa i organizacija, pravnih ili fizičkih lica, i upoređuje ih sa prijavljenim prihodima u određenom periodu. Ukoliko se u prethodnom postupku učini verovatnim da u najviše tri kalendarske godine kod fizičkog lica postoji razlika između uvećanja imovine i prijavljenih prihoda koja je veća od 150.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, Poreska uprava pokreće postupak kontrole.

Poreska uprava može pribaviti podatke i iz svih vrsta evidencija i podataka koje vode, odnosno poseduju nadležni organi i druga lica o nepokretnim i pokretnim stvarima, privrednim subjektima, finansijskim instrumentima, štednim ulozima i računima kod poslovnih banaka, kao i drugih evidencija i podatka iz kojih se može utvrditi imovina fizičkog lica, uključujući i podatke o izdacima za privatne potrebe fizičkog lica.

Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona, Vlada je donela Uredbu o načinu i postupku utvrđivanja vrednosti imovine i prihoda fizičkog lica i izdataka za privatne potrebe fizičkog lica („Sl. glasnik RS", br. 23/21).

Svi državni organi i organizacije, organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, imaoci javnih ovlašćenja, fizička i pravna lica dužni su, da na zahtev Poreske uprave, dostave podatke kojima raspolažu u roku koji ona odredi i da pruže podršku zaposlenima u Poreskoj upravi u postupku propisanom ovim zakonom. U skladu sa članom 7. Zakona, definisana je obaveza dostavljanja podataka Poreskoj upravi.

U postupcima utvrđivanja porekla imovine koje vodi, Poreska uprava u potpunosti postupa u skladu sa primenom odredbi Zakona o zaštiti podataka ličnosti („Sl.glasnik RS“, br. 87/18).

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.