• Aug. 08
  • 13:25

Stupile na snagu Izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju

30.12.2021

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju objavljen je u "Sl. glasniku RS", br. 129/21, a stupio je na snagu 29. decembra 2021. god.

Podsećamo, sve u vezi sa e-fakturama (uključujući prečišćeni tekst Zakona o elektronskom fakturisanju)e-fiskalizacijom i PDV-om prenosimo na sajtu: e-fakture.info – koji prati naš Priručnik „PDV, fiskalizacija i e-fakture“. Saznajte više o ovom Priručniku klikom na ovaj link.

 

Podsećamo, Zakon o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS“, br. 44/21 - u daljem tekstu: Zakon) je stupio na snagu 7. maja 2021. godine sa različitim rokovima primene u zavisnosti od toga da li je u pitanju obaveza subjekta javnog sektora ili subjekta privatnog sektora.

Najznačajniji razlozi za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju su, pre svega, utvrđivanje novog roka za početak primene određenih obaveza iz Zakona, kojim se uvodi sistem elektronskih faktura, kao i preciziranje pojedinih odredaba navedenog zakona. Predloženim izmenama i dopunama Zakona istovremeno je postalo neophodno uskladiti i rok u kome prestaju da važe određene odredbe Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS“, br. 119/12, 68/15, 113/17, 91/19 i 44/21) i Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS“, br. 91/19).

Sporovode se aktivnosti iz komunikacionog plana za uvođenje sistema elektronskih faktura, uključujući informisanje javnosti o sistemu, ali i organizaciju obuka za buduće korisnike sistema i privredne subjekte koji se bave informaciono-komunikacionim delatnostima. Obzirom na okolnost sprovođenja opisanih aktivnosti, naročito stavljajući akcenat na obuku budućih korisnika sistema iz redova subjekata javnog sektora, utvrđivanje novog roka za početak primene određenih obaveza, imaće povoljan uticaj na zainteresovane subjekte da na najefikasniji način sprovedu proces zamene papirnog oblika fakture u digitalni.

Takođe, prilikom priprema za sprovođenje Zakona, došlo se do osnovanog predloga da se propiše uvođenje javne liste korisnika Sistema elektronskih faktura, što će javnom sektoru, kao i privrednim subjektima, olakšati korišćenje sistema i ubrzati poslovne procese. Listu korisnika sistema objavljivaće Ministarstvo finansija na portalu posvećenom sistemu elektronskog fakturisanja i to na osnovu podataka koji postoje u sistemu.

Na kraju, uvidelo se da je „mesto izdavanja”, predviđen kao uobičajeni element elektronske faktureizlišan i, s tim u vezi, postoji mogućnost da izazove nepotrebnu zabunu kod korisnika, a sprovodi se i normativna intervencija uvođenjem kaznene odredbe za nepoštovanje obaveze elektronskog evidentiranja poreza na dodatu vrednost. Tako će kazna za ovaj prekršaj biti u iznosu:

od 200.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice - subjekta privatnog sektora, odnosno javno preduzeće;

od 50.000 do 500.000 dinara za preduzetnika - subjekta privatnog sektora;

od 50.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice pravnog lica - subjekta privatnog sektora, odnosno javnog preduzeća.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.