rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Jun. 05
  • 19:59

Za vreme vanrednog stanja, korisnici javnih sredstava mogu broj zaposlenih na određeno vreme i po drugim ugovorima da zadrže na nivou od 15.3.2020. god.

06.04.2020

Na osnovu člana 27e stav 38. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/09,… i 72/19) i čl. 42. st. 1. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05,…, 44/14 i 30/18−dr.zak.), Vlada RS donela je Uredbu o dopuni Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 50/20), koja je stupila na snagu 4. aprila 2020. god.

 

Ovim je u Uredbi o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15 i 62/19), u članu 8. posle stava 5. dodat stav 6.

 

Podsećamo, prema ovoj Uredbi, u pogledu davanja saglasnosti da ukupan broj zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama kod određenog korisnika javnih sredstava bude veći od 10% od ukupnog broja zaposlenih kod tog korisnika, shodno se primenjuju odredbe čl. 3–7. ove uredbe, s tim da data saglasnost važi za period koji, na obrazložen predlog nadležnog organa, odredi Komisija.

 

Izuzetno od navedenog, za vreme trajanja vanrednog stanja − proglašenog Odlukom o proglašenju vanrednog stanja („Sl. glasnik RS“, br. 29/20), korisnici javnih sredstava mogu da bez saglasnosti Komisije broj lica zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama zadrže na nivou od 15. marta 2020. god. (novododati stav 6. u članu 8. Uredbe).

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.