rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Jul. 24
 • 04:37

9. juna stupile na snagu pojedine novine u Zakonu o privrednim društvima

26.06.2018

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 44/18 – dalje: Izmene i dopune Zakona) stupio je na snagu narednog dana od dana objavljivanja, tj. 9. juna 2018. god., osim:

1) odredaba čl. 1. do 26, čl. 28. do 78, čl. 81. do 118, čl. 121. do 128, čl. 130. do 149, čl. 152. do 158. i člana 160. ovog zakona, koje se primenjuju od 1. oktobra 2018. god.;

2) odredaba čl. 129, 150. i 151. ovog zakona, koje se primenjuju od 1. januara 2022. god. (član 161. Izmena i dopuna Zakona).

Danom pristupanja R.Srbije Evropskoj uniji prestaće da se primenjuje odredba člana 287. stav 5. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14–dr.zak. i 5/15) (čl. 159. Izmena i dopuna Zakona).

Postupci prinudne likvidacije koji su započeti pre početka primene Izmena i dopuna Zakona, tj. pre 9.6.2018. god., okončaće se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14–dr.zak. i 5/15).

Postupci prinudnog otkupa akcija započeti kod Centralnog registra pre 9.6.2018. god., okončaće se u skladu sa odredbama čl. 515. do 521. i odredbama člana 523. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/11,... i 5/15).

Postupci prava na prodaju akcija u kojima je zahtev za prodaju dostavljen društvu pre 9.6.2018. god., okončaće se u skladu sa odredbama čl. 522. i 523. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14–dr.zak. i 5/15).

Pored ostalog, danom početka primene ovog zakona prestale su da važe odredbe 117 različitih zakona i drugih propisa, u delu u kom je bila ustanovljena obaveza upotrebe pečata u poslovanju društava i preduzetnika.

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.