• Jul. 23
  • 22:03

Donet Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu

13.11.2020

Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 98/06), Predsednik Republike doneo je Ukaz o proglašenju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na Drugoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2020. godini, 12. novembra 2020. godine i koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 135/20.

Ovim zakonom uređuju se opšti prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Republike Srbije za 2020. godinu, njihovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

Tokom aprila usvojen je prvi rebalans budžeta za 2020. godinu, kojim su prihodi Republike projektovani u iznosu manjem za oko 71 milijardi dinara u odnosu na originalni budžetski plan.

Ovim (drugim) rebalansom budžeta Republike Srbije za 2020. godinu predviđeni su ukupni budžetski prihodi u iznosu od 1.291,4 milijardi dinara što je za 46,5 milijardi dinara (2,4%) više u odnosu na iznose predviđene rebalansom budžeta iz aprila. Poreski prihodi planirani su u iznosu od 1.090,0 milijardi dinara (povećanje od 25,7 milijardi dinara), a neporeski u iznosu 187,5 milijardi dinara (povećanje od 22 milijardi dinara). Sve kategorije prihoda osim poreza na dodatu vrednost beleže rast u odnosu na prethodnu projekciju, dok najveću pozitivnu promenu beleži porez na dobit pravnih lica. U strukturi prihoda poreski prihodi čine 84,4%, neporeski prihodi 14,5% dok se ostatak od 1,1% odnosi na donacije. U odnosu na originalno planirane prihode budžeta, iznos planiran ovim rebalansom niži je za 25,4 milijardi dinara.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Uredba o izmeni opštih prihoda i primanja, rashoda i izdataka budžeta Republike Srbije za 2020. godinu radi otklanjanja štetnih posledica usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl. glasnik RS“, br. 60/20, 62/20-dr.zak. i 65/20-dr.zak.).

Ovaj zakon stupa na snagu 13. novembra 2020. godine.

Izmenjeni i dopunjeni Zakon o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu možete pronaći na našem elektronskom priručniku „CD za budžetske korisnike koji sadrži propise vezane za budžetski sistem, raspolaganje javnim sredstvima i Završni račun, kao i na ostalim našim elektronskim priručnicima „CD za poslodavce“ i „CD za računovođe“.


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.