Izdavanje fiskalnih računa licima koja ostvaruju pravo na refakciju plaćene akcize na motorno gorivo koje se koristi u poljoprivredne svrhe

16.01.2024

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“ br. 75/23) uveden je novi član 39g kojim je, pod definisanim uslovima, propisano pravo na refakciju plaćene akcize na motorno gorivo koje se koristi u poljoprivredne svrhe. Zahtev za ostvarivanje prava na refakciju po navedenom osnovu podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede Upravi za agrarna plaćanja.

Ovo pravo na refakciju akcize na motorno gorivo koje se koristi u poljoprivredne svrhe može se ostvariti na nabavke koje se izvrše počev od 1. januara 2024. god.

S tim u vezi, uvedene su posebne identifikacione oznake koje izdavalac fiskalnog računa, počev od 1.1.2024. god. unosi u polje namenjeno za identifikaciju kupca, i to, na sledeći način:

 

14:PIB - Pravno lice ili preduzetnik koji je identifikovan Poreskim identifikacionim brojem (PIB) i ima poljoprivredno gazdinstvo - ova oznaka se unosi za pravna lica, odnosno preduzetnike koji imaju dodeljen devetocifreni PIB;

15:JMBG- Domaće fizičko lice – preduzetnik poljoprivrednik odnosno preduzetnik drugo lice u smislu Zakona o porezu na dohodak građana, koje je identifikovano JMBG-om i ima poljoprivredno gazdinstvo – ova fizička lica vode poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dohodak građana i obveznici su poreza na prihode od samostalne delatnosti;

16:BPG Fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji nije obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti i koje je identifikovano jedinstvenim brojem poljoprivrednog gazdinstva (BPG) – ova lica nisu u obvezi da vode poslovne knjige u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana i nisu obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti.

 

Napominjemo, obveznici fiskalizacije koji nisu u mogućnosti da do 1.1.2024. god. obezbede tehničke uslove da na opisani način izdaju fiskalne račune mogu u periodu počev od 1.1.2024. god. pa do zaključno sa 31. januarom 2024. god. u fiskalnim računima umesto opisanih oznaka unositi sledeće oznake:

10:PIB – Za pravno lice ili preduzetnika koji je identifikovan Poreskim identifikacionim brojem (PIB) i ima poljoprivredno gazdinstvo - ova oznaka se unosi za pravna lica, odnosno preduzetnike koji imaju dodeljen devetocifreni PIB, a za koje je izmenama tehničkog uputstva predviđena identifikaciona oznaka 14:PIB.

11:JMBG – Za sva lica koja imaju poljoprivredno gazdinstvo, a nije im dodeljen devetocifreni PIB (obuhvata sva lica za koja je izmenama Tehnikog uputstva predviđena identifikaciona oznaka 15:JMBG i 16:BPG).

 

U skladu sa napred navedenim Poreska uprava je dana 26.12.2023. god. objavila i ažurirala tekst Tehničkog uputstva za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a ili L-PFR-a na portalu Poreske uprave.

Ovo novo uputstvo nalazi se i na našem sajtu e-fakture.info, u odeljku „Fiskalizacija“.

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.