rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Jan. 24
  • 00:01

Nove mere Narodne banke Srbije u vezi otplate obaveza dužnika i primalaca lizinga u uslovima pandemije COVID-19

15.12.2020

Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je, dana 14. decembra 2020. godine, dve odluke i to:

- Odluku o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19;

- Odluku o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19,

kojima se u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19, omogućavaju olakšice u otplati obaveza dužnika, odnosno primalaca lizinga.

Davalac lizinga je dužan da primaocu lizinga (fizičkom licu, poljoprivredniku, preduzetniku i privrednom društvu), na njegov zahtev, odobri olakšicu u otplati obaveza u skladu sa odlukom, ako su ispunjeni svi propisani uslovi. Olakšicom se smatra reprogram obaveza primaoca lizinga. Davalac lizinga dostavlja Narodnoj banci Srbije izveštaj o merama i aktivnostima preduzetim u cilju omogućavanja olakšice, kao i njihovim rezultatima. Ova odluka primenjuje se na obaveze po osnovu ugovora o lizingu odobrenih primaocu lizinga do stupanja na snagu ove odluke.

Banka je dužna da dužniku (fizičkom licu, poljoprivredniku, preduzetniku i privrednom društvu), na njegov zahtev, odobri olakšicu u otplati obaveza u skladu sa odlukom, ako su ispunjeni svi propisani uslovi. Olakšice su reprogram i refinansiranje kredita. Banka dostavlja Narodnoj banci Srbije izveštaj o merama i aktivnostima preduzetim u cilju omogućavanja olakšica, kao i njihovim rezultatima. Ova odluka primenjuje se na obaveze po osnovu kredita/kreditnih proizvoda odobrenih dužniku do stupanja na snagu ove odluke.

Obe odluke stupaju na snagu 15. decembra 2020 godine.

 

Više informacija o ovim odlukama, kao i o ostalim propisima u vezi poslovanja za vreme pandemije COVID-19, možete pronaći na našim elektronskim priručnicima „CD za poslodavce“ i „CD za računovođe“.


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.