Novi Sistem za izveštavanje o stanju javnog duga AP-a i JLS-a

27.11.2023

Podsećamo, član 75. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispr., 108/13, 142/14, 68/15-dr.zak., 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-dr.zak., 138/22 i 92/23) propisano je da:

„Vlada bliže uređuje budžetsko računovodstvo i način vođenja konsolidovanog računa trezora.

Ministar uređuje način vođenja budžetskog računovodstva i sadržaj i način finansijskog izveštavanja za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava, korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetske fondove Republike Srbije i lokalne vlasti, a može doneti posebna uputstva o finansijskom izveštavanju za određene organe državne uprave.

Ministar utvrđuje način izveštavanja o ukupnim prihodima i primanjima i ukupnim rashodima i izdacima za trezore lokalne vlasti.

Ministar uređuje način pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova Republike Srbije i lokalne vlasti.“

 

Na osnovu člana 75. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispr., 108/13, 142/14, 68/15-dr.zak., 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-dr.zak., 138/22 i 92/23) i člana 17. stav 1. i čl. 24. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05,… 44/14 i 30/18-dr.zak.), ministar finansija doneo je novi Pravilnik o sistemu za izveštavanje o stanju javnog duga autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 104/23 od 24.11.2023. god.), koji je stupio na snagu 25. novembra 2023. god.

Ovim pravilnikom propisani su procesi i postupci funkcionisanja sistema za izveštavanje o stanju javnog duga autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, kao dela sistema upravljanja javnim finansijama, koji se sprovode kroz sistem za izveštavanje o stanju javnog duga autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave Ministarstva finansija – Uprave za trezor.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, tj. 25.11.2023. god., prestao je da važi Pravilnik o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i planiranim i izvršenim rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 79/11).

Napominjemo, u decembarskom broju časopisa "Računovodstvo i porezi" (br. 219.) pišemo o ovom pravilniku i o novinama koje on donosi.

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.