Objavljen novi Pravilnik i novi obrazac poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2022. godinu

30.03.2023

Prema objašnjenju Poreske uprave, od 28.3.2023. god., godišnji porez na dohodak građana na prihode ostvarene u 2022. godini, u 2023. godini obračunava se i plaća po sistemu samooporezivanja, umesto po rešenju poreskog organa kako je to bilo do sada.

Ova izmena omogućila je Poreskoj upravi R.Srbije da isprati trendove i najbolju međunarodnu praksu podnošenja poreskih prijava i da po prvi put ponudi poreskim obveznicima unapred popunjenu poresku prijavu. Cilj izmene je da se poreskim obveznicima značajno olakša popunjavanje i podnošenje poreske prijave i smanje troškovi administriranja.

U praksi to znači da će Poreska uprava 3. aprila 2023. god. (imajući u vidu da je 1. april neradni dan), na osnovu raspoloživih podataka iz službenih evidencija o prihodima građana za 2022. godinu, unapred popuniti poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2022. godinu i postaviti je kao radnu verziju prijave (status „u pripremi“) na portal ePorezi.

Sva fizička lica koja su u 2022. godini ostvarila dohodak viši od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u R.Srbiji, koji za 2022. godinu iznosi 3.719.376,00 dinara, dužna su da najkasnije do 15. maja 2023. god. na portalu ePorezi provere iskazane podatke u unapred popunjenoj poreskoj prijavi i da samostalno izvrše eventualne korekcije ukoliko se ne slažu sa podacima iskazanim u njihovoj unapred popunjenoj poreskoj prijavi, te da tako korigovanu prijavu na istom tom mestu podnesu prihvatanjem opcije „Potpiši i podnesi“.

PAŽNJA!

Ukoliko poreski obveznik do 15. maja 2023. god. ne podnese poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana, Poreska uprava će protiv poreskog obveznika nadležnom prekršajnom sudu podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz člana 180. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02,… i 138/22 – dalje: ZPPPA), pri čemu je propisana kazna od od 5.000 do 150.000 din.

Podsećamo, porez koji se utvrđuje samooporezivanjem, plaća se najkasnije do isteka roka za podnošenje poreske prijave. Dakle, godišnji porez na dohodak građana za 2022. godinu poreski obveznik je dužan da uplati najkasnije do 15. maja 2023. god. Neplaćanje ovog poreza u roku, takođe predstavlja prekršaj fizičkog lica iz člana 180. ZPPPA.

Detaljnije na ovu temu pišemo u aprilskom broju našeg časopisa "Računovodstvo i porezi" (br. 211.), a detaljno ćemo pisati i u majskom broju (br. 212.).

U tom broju pisaćemo i o novom Pravilniku o poreskoj prijavi za godišnji porez na dohodak građana, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 24/23 (od 29.3.2023. god.), a već je na snazi od 30. marta 2023. god. Ovim pravilnikom propisan je i novi Obrazac PP GPDG.

 

 

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.