rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Feb. 24
  • 12:35

Od 01.11.2019. god. u primeni odredbe Statuta grada Beograda u vezi donošenja rešenja u prvom stepenu o građevinskoj dozvoli za izgradnju objekata

07.11.2019

Od 01.11.2019. godine primenjuju se odredbe Statuta grada Beograda („Sl. list grada Beograda“, br. 39/08, 6/10 i 23/13, „Sl. glasnik RS“, br. 7/16 - odluka US i „Sl. list grada Beograda“, br. 60/19), koje se odnose na donošenje rešenja u prvom stepenu o građevinskoj dozvoli za izgradnju objekata i ostalih akata u postupku objedinjene procedure, kao i drugih akata za izgradnju objekata od strane gradskih opština.

 

Član 77. stav 1. tačka 7. propisuje da gradska opština, u skladu sa zakonom i ovim statutom, preko svojih organa donosi rešenje u prvom stepenu o građevinskoj dozvoli za izgradnju objekata i ostala akta u postupku objedinjene procedure, kao i druga akta, za izgradnju objekata do 1500 m² bruto razvijene građevinske površine i pretvaranju zajedničkih prostorija u stambeni, odnosno poslovni prostor i donosi rešenje o ozakonjenju objekata do 400 m² bruto razvijene građevinske površine i jedan primerak pravosnažnog rešenja o ozakonjenju objekta dostavlja organizacionoj jedinici Gradske uprave nadležnoj za poslove ozakonjenja objekata.

 

Član 77. stav 2. propisuje da gradska opština: Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin, osim poslova iz stava 1. ovog člana:

- donosi rešenje u prvom stepenu o građevinskoj dozvoli za izgradnju objekata do 5000 m² bruto razvijene građevinske površine;

- izdaje građevinsku dozvolu za izgradnju saobraćajnica i objekata linijske, odnosno komunalne infrastrukture na svom području;

- izdaje informaciju o lokaciji i lokacijske uslove za objekte za koje izdaje građevinsku dozvolu u skladu sa ovim statutom, potvrđuje projekte parcelacije i preparcelacije za područje gradske opštine.

 

Aktuelnu ponudu novogradnje možete pogledati na našem veb-sajtu imovina.net.


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.