rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Nov. 15
 • 09:29

Od 7. maja u primeni je Zakon o konverziji kredita u švajcarskim francima

07.05.2019

 

U „Sl. glasniku RS“, br. 31/19 (od 29.4.2019. god.), pored ostalog, objavljen je i Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, koji je stupio na snagu danas, tj. 7. maja 2019. god.

Ovaj zakon uređuje prava i obaveze banke i korisnika finansijskih usluga – fizičkog lica sa kojim je banka zaključila ugovor o stambenom kreditu sa valutnom klauzulom – indeksiran u švajcarskim francima u postupku konverzije duga po osnovu ovog kredita u dug indeksiran u evrima.

PAŽNJA!

Pri tom, u smislu ovog zakona, ukazujemo na značenje pojedinih pojmova:

- korisnik je fizičko lice koje je sa bankom zaključilo ugovor o kreditu koji nije namenjen njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti;

- stambena nepokretnost je kuća, stan i delovi stambene zgrade koji su namenjeni stanovanju, garaža, odnosno garažno mesto zajedno sa stanom, kao i zemljište sa građevinskom dozvolom za izgradnju kuće, s tim što se vikendice ne smatraju stambenom nepokretnošću;

- ugovor o kreditu je ugovor kojim je korisniku odobren kredit namenjen za kupovinu stambene nepokretnosti, odnosno njeno renoviranje i/ili adaptaciju i/ili rekonstrukciju, kao i za refinansiranje ovih kredita, a koji je indeksiran, odnosno koji sadrži valutnu klauzulu u švajcarskim francima;

- stambeni kredit je kredit koji je predmet ugovora o kreditu;

- kurs za konverziju je srednji kurs švajcarskog franka prema evru koji se izračunava na osnovu zvaničnih srednjih kurseva Narodne banke Srbije, dinara prema evru i dinara prema švajcarskom franku, važećim na dan konverzije;

- dan konverzije je dan zaključenja ugovora kojim se vrši konverzija iz ovog zakona;

- vrsta kredita je jedna od sledećih vrsta: kredit za kupovinu stambene nepokretnosti; kredit za renoviranje i/ili adaptaciju i/ili rekonstrukciju stambene nepokretnosti; kredit za refinansiranje stambenih kredita;

- valutna klauzula ima značenje utvrđeno zakonima kojima se uređuje devizno poslovanje i obligacioni odnosi.

 

Nadzor nad primenom odredaba ovog zakona sprovodi Narodna banka Srbije u postupku posredne i neposredne kontrole u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje banaka. Ako se u ovom postupku utvrde nepravilnosti u vezi sa primenom odredaba ovog zakona, NBS preduzima mere prema banci u skladu sa Zakonom o banakama.

Napominjemo, tekst Zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, nalazi se na našim elektronskim priručnicima – CD-u za Računovođe i CD-u za Poslodavce, kao i u njihovim on-line (internet) verzijama.

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.