• Sep. 26
 • 03:37

Odložen početak primene Uredbe o tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama koje treba da ispune stvaraoci i imaoci arhivske građe i dokumentarnog materijala

06.09.2022

Na osnovu člana 11. stav 3. Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 6/20) i člana 17. stav 1. i čl. 42. st. 1. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05,…  44/14 i 30/18-dr.zak.), Vlada RS donela je Uredbu o izmeni Uredbe o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku (objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 94/22 od 25.8.2022. god.), koja je stupila na snagu danom objavljivanja.

Ovim je u Uredbi o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku („Sl. glasnik RS“, br. 107/21), jedino izmenjen član 10. ove uredbe, čime je praktično odložen početak njene primene.

Naime, prvobitno je bilo utvrđeno da primena predmetne Uredbe počinje 1. septembra 2022. god., međutim, izmenom Uredbe propisano je da će njena primena početi tek 1. januara 2024. god.

 

Time je svim obveznicima ostavljeno dovoljno vremena da se usklade sa ovim propisom, kao i da obezbede sve tehničke uslove potrebne radi sprovođenja propisanih odredaba, što je, pretpostavljamo, i bila namera zakonodavca koja se želela postići ovim odlaganjem.

 

Podsećamo, Uredbom o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom propisani su jedinstveni tehničko-tehnološki zahtevi i procedure koje treba da ispune stvaraoci i imaoci arhivske građe i dokumentarnog materijala (dalje: stvaraoci i imaoci) pri čuvanju i zaštiti arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku (dalje: elektronsko arhiviranje).

Stvaraoci i imaoci vrše elektronsko arhiviranje u softverskom rešenju – informacionom sistemu za pouzdano elektronsko čuvanje.

Državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, ustanove i imaoci javnih ovlašćenja (dalje: organi), kao stvaraoci i imaoci vrše elektronsko arhiviranje u softverskom rešenju eArhiv (dalje: eArhiv) koji je deo arhivskog informacionog sistema.

Stvaraoci i imaoci su dužni da pristup dokumentarnom materijalu koji se trajno čuva omoguće nadležnom javnom arhivu kroz eArhiv.

Stvaralac i imalac donosi listu kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja i dostavlja je u elektronskom obliku nadležnom javnom arhivu u eArhiv putem Portala eUprava, u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska uprava osim ako je posebnim zakonom drugačije propisano.

 

Napominjemo:

Pored svega u vezi sa e-fiskalizacijom, e-fakturama i PDV-om, samo NA SAJTU: e-fakture.info  - koji prati naš Priručnik „PDV, fiskalizacija i e-fakture“, nalaze se i:

- svi propisi u vezi sa ARHIVSKOM GRAĐOM, među kojima je i predmetni Pravilnik o obrascu arhivske knjige,

- stučni tekst sa objašnjenjima,

- primeri svih internih akata koje subjekti (sva pravna lica) treba da donesu

kako ne bi bili kažnjeni zbog neispunjavanja propisanih obaveza!

(Više o pomenutom Priručniku, pogledajte klikom na ovaj link.)

 

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 • Instagram
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.