rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Feb. 20
  • 13:21

Omogućeno plaćanje DINA platnim karticama prema svim računima korisnika javnih sredstava

09.10.2017

  

Članom 93 tačka 9) alineja 13. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 i 99/16) propisano je da Uprava za trezor vrši prijem gotovinskih uplata fizičkih lica na ime izmirivanja obaveza po osnovu javnih prihoda i obaveza prema korisnicima javnih sredstava.

Plaćanje DINA platnim karticama preko POS terminala na šalterima Uprave za trezor bilo je programski ograničeno samo na uplate po osnovu javnih prihoda i obaveza prema korisnicima javnih sredstava na račune 840.

Međutim, izmenama programa, omogućeno je da se plaćanje DINA platnim karticama izvrši prema svim računima korisnika javnih sredstava, ne samo prema onima koji imaju podračune u Upravi za trezor, već i prema onima koji imaju račune u poslovnim bankama. Prema tome, u svim oragnizacionim jedinicama Uprave za trezor može se izvršiti plaćanje obaveza po osnovu javnih prihoda i obaveza prema korisnicima javnih sredstava prema svim njihovim računima.

 

(Izvor: Ministarstvo finansija, Uprava za trezor)


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs