rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Aug. 05
  • 05:45

Poslodavci dužni da donesu Plan primene preventivnih mera radi sprečavanja epidemije zarazne bolesti

07.07.2020

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/05, 91/15 i 113/17–dr.zak.), ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti („Sl. glasnik RS“, br. 94/20 od 3.7.2020. god.), koji stupa na snagu 11. jula 2020. god.

Ovim pravilnikom propisane su preventivne mere koje je poslodavac dužan da primeni radi sprečavanja pojave i širenja zarazne bolesti i otklanjanja rizika za bezbedan i zdrav rad zaposlenih, kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini, kada nadležni organ proglasi epidemiju zarazne bolesti.

Ovaj pravilnik se primenjuje na svim radnim mestima u radnoj okolini u kojoj se obavlja rad izuzev rada na terenu i rada od kuće.

 

Skrećemo pažnju, poslodavac je dužan da, za sva radna mesta u radnoj okolini, donese plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Poslodavci su dužni da donesu ovaj plan u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, tj. do 10. avgusta 2020. god.

U planu primene mera poslodavac je dužan da uredi obaveze i odgovornosti u vezi sa praćenjem i kontrolom primene mera bezbednosti i zdravlja na radu, pri čemu proveru efikasnosti primene mera bezbednosti i zdravlja zaposlenih na radu kod poslodavca vrši lice za bezbednost i zdravlje na radu.

Poslodavac je dužan da plan primene mera, usled nastalih promena koje utiču na bezbedan i zdrav rad tokom trajanja epidemije usaglašava sa odlukama nadležnog organa.

Koje preventivne mere i aktivnosti je poslodavac naročito dužan da primeni i sprovede, možete saznati iz teksta pomenutog Pravilnika, koji se nalazi na našim elektronskim priručnicima.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.