Produžen rok važenja PKU za zdravstvene ustanove čiji je osnivač R.Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave

10.01.2024

Na osnovu člana 263. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US, 113/17 i 95/18), reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost“ i Vlada RS, 11.12.2023. god., postigli su dogovor o zaključenju Sporazuma o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 2/24 od 9.1.2024. god., a danas, tj. 10.1.2024. god. je stupio na snagu.

 

Ovim je važenje Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 96/19, 58/20 i 135/22-dr.prop.) produženo za naredne tri godine, odnosno do 9. januara 2027. god.

 

 

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.