Saopštenje Poreske uprave u vezi sa podnošenjem poreske prijave za prihode po osnovu ugovorene naknade koje ostvaruju tzv. frilenseri

28.03.2023

U svom saopštenju, od 27.3.2023. god., Poreska uprava navodi da je, Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika, koji je stupio na snagu 25. marta 2023. god., propisana nova poreska prijava na Obrascu PP OPO-K - Poreska prijava o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na prihode ostvarene kvartalno, od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika.

Poreski obveznici – fizička lica koja ostvaruju prihode od lica koja prilikom isplate ne obračunavaju poreze i doprinose u Republici Srbiji, a koja poreske obaveze prijavljuju i plaćaju kvartalno – tzv. frilenseri, prijave na Obrascu PP OPO-K podnose za prihode koje su ostvarili u drugom kvartalu, odnosno u periodu od 1. aprila do 30. juna 2023. god. Podsećamo, rok u kome frilenseri podnose prijave je 30 dana od isteka kvartala.

Što se tiče prihoda koje su frilenseri ostvarili u prvom kvartalu, odnosno od 1. januara do 31. marta 2023. god., prijava se, takođe, može podneti na Obrascu PP OPO-K, s tim da se u ovom slučaju rok od 30 dana za podnošenje prijave računa počev od narednog dana od dana kada se steknu tehnički uslovi za ponošenje prijave na ovom Obrascu. Naime, u pripremi je tehnička podrška koja će u značajnoj meri olakšati frilenserima podnošenje prijave na Obrascu PP OPO-K, a kada će ova tehnička podrška biti operativna biće objavljeno na sajtu Ministarstva finansija i Poreske uprave.

Ukoliko frilenseri žele da za prihode koje su ostvarili u prvom kvartalu 2023. godine podnesu prijavu pre sticanja tehničkih uslova za podnošenje prijave na Obrascu PP OPO-K, oni to mogu učiniti počev od 3. aprila 2023. godine na Obrascu PP OPO, s tim da u tom slučaju neće moći da koriste tehničku podršku kao u slučaju podnošenja poreske prijave na Obrascu PP OPO-K.

 

U aprilskom broju našeg časopisa „Računovodstvo i porezi“ (br. 211.) pišemo o Pravilniku o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika, sa ukazivanjem na novine koje su u primeni od 25.3.2023. god., uključujući i malo izmenjen Obrazac PP OPO i novi Obrazac PP OPO-K, uz objašnjenja u vezi sa podnošenjem i popunjavanjem ovih poreskih prijava.

Napomena:

Na našim elektronskim priručnicima: CD za Računovođe, CD za Poslodavce i CD Komentari poreza, oba nova obrasca – PP OPO i PP OPO-K, pripremljeni su za popunjavanje i štampanje.

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.