rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Oct. 22
  • 19:24

Startuje program „Moja prva plata“

25.09.2020

Vlada RS donela je Uredbu o Programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“ („Sl. glasnik RS“, br. 107/20 od 14.8.2020. god. – u daljem tekstu: Uredba), koja je stupila na snagu 15. avgusta 2020. godine, kojom se uređuju cilj, uslovi i način sprovođenja, praćenje sprovođenja, izvršioci, trajanje i sredstva za realizaciju Programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“ (u daljem tekstu: Program).

Poslodavci podnose zahtev za učešće u Programu do 25.09.2020. godine. Poslodavac, ukoliko nije registrovan u Agenciji za privredne registre, dostavlja fotokopiju rešenja nadležnog organa o upisu u registar.

Prijavljivanje kandidata vrši se elektronskim putem u periodu od 01.10.2020. godine do 15.10.2020. godine.

Program „Moja prva plata“ podrazumeva osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad, odnosno praksu na poslovima kod poslodavca u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad.

Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa i uključuju se nezaposlena lica sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva. Trajanje Programa je 9 meseci.

Tokom trajanja Programa Nacionalna služba za zapošljavanje:

1. angažovanim licima na ime novčane naknade isplaćuje sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od:

- 20.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem,

- 24.000,00 dinara za lica sa visokim obrazovanjem.

2. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

Pored navedenog iznosa novčane naknade, poslodavac može angažovanim licima isplatiti dodatna sredstva.

Obrađeni tekst uredbe, kao i sve o Programu „Moja prva plata“, možete pronaći na našem elektronskom priručniku „CD za poslodavce“.


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.