Odložena e-fiskalizacija do kraja 2024. god. za prodavce na pijačnim tezgama

12.10.2023

Na osnovu člana 4. stav 3. Zakona o fiskalizaciji („Sl. glasnik RS“, br. 153/20, 96/21 i 138/22) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05, 71/05-ispr., 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US, 44/14 i 30/18-dr.zak.), Vlada RS donela je Uredbu o izmeni Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja („Sl. glasnik RS“, br. 85/23 od 6.10.2023. god.), koja je stupila na snagu 14. oktobra 2023. god.

 

Ovom izmenom u članu 4a Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja („Sl. glasnik RS“, br. 32/21, 117/21, 51/22 i 141/22), zapravo je produžen rok do kojeg su prodavci na pijačnim tezgama i sličnim objektima izuzeti od obaveze evidentiranja svakog prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, i to do kraja 2024. godine, umesto do kraja 2023. god.

 

Naime, obveznici fiskalizacije koji se bave prodajom dobara i usluga na pijačnim tezgama i sličnim objektima nemaju obavezu evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja počev od 1. maja 2022. god. zaključno sa 31. decembrom 2024. god.

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.