Šestomesečni rezultat uvođenja obavezne elektronske registracije osnivanja privrednih društava

15.12.2023

U prvih šest meseci od stupanja na snagu odredbe Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre kojim je uvedena obavezna elektronska registracija osnivanja privrednih društava, u APR-u je, počev od 17. maja 2023. god., putem portala za elektronsku registraciju privrednih subjekata osnovano 4.062 privrednih društava.

Unapređeni portal omogućuje podnošenje registracione prijave za osnivanje svih formi privrednih društava uz upotrebu kvalifikovanog elektronskog sertifikata, plaćanje naknade za registraciju putem platne kartice, kao i dostavlјanje odluke registratora u formi elektronskog dokumenta. Ovaj način registracije skraćuje vreme pripreme dokumentacije i pojednostavlјuje postupak registracije, a podnosioci prijave ne moraju da donose dokumentaciju na šalter ili da je šalјu putem pošte. Takođe, s obzirom da je iznos naknade za elektronsku registraciju niži u odnosu na visinu naknade za registraciju u papirnoj formi, smanjeni su i troškovi elektronske registracije.

APR je, da podsetimo, uvela elektronsku registraciju privrednih subjekata još 2018. god., kada je omogućeno elektronsko podnošenje prijave za osnivanje preduzetnika i jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću (DOO), a od 2019. god. i višečlanog DOO-a. Korisnicima je tada ostavlјena mogućnost izbora između dva načina registracije - u papirnoj ili elektronskoj formi, ali se za ovaj drugi način opredelјivao mali procenat korisnika. Tako je u periodu od 1. januara do 17. maja ove godine, putem elektronske prijave osnovano svega 367 privrednih društava, dok je od uvođenja obavezne elektronske registracije 17. maja broj elektronski osnovanih društava povećan čak jedanaest puta.

Sa porastom broja elektronskih servisa za privredu i građane, i sa masovnijom primenom kvalifikovanih elektronskih sertifikata, postepeno je počeo da raste broj elektronskih registracija. Kao ilustracija mogu da posluže podaci preduzetnika, koji nisu u obavezi da elektronski registruju osnivanje. U 2022. god. elektronskim putem je registrovano 3.765 preduzetnika, dok je u ovoj godini, zaklјučno sa 17. novembrom, osnovano 5.615 preduzetnika.

 

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.