Pred Skupštinom Predlog Izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama

17.10.2023

PAŽNJA – MENJA SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA!

Pred Skupštinom je Predlog Izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama, koji je donela Vlada R.Srbije. Primenjivaće se od 1.1.2024. god., međutim, neke novine biće u primeni u roku od 8, odnosno 30 dana po objavljivanju.

Neke od najvažnijih novina odnose se na sledeće:

1. obaveza poštovanja načela zaštite životne sredine;

2. jedan od obaveznih članova Komisije za javnu nabavku u određenim slučajevima biće službenik za javne nabavke sa sertifikatom;

3. obaveza naručioca u roku od 30 dana podnese predlog za pokretanje prekršajnog postupka u određenim slučajevima;

4. uvodi se obaveza primene kriterijuma za dodelu ugovora koji nije zasnovan samo na ceni, već i na kvalitetu, za tačno određene kategorije usluga;

5. propisuje se rok od 30 dana u kojem je naručilac dužan da donese odluku o obustavi postupka javne nabavke;

6. za naručioca se uvodi obaveza donošenja nove odluke o dodeli ugovora, kada izabrani ponuđač odbije da zaključi ugovor;

7. formiranje baze podataka na Portalu javnih nabavki koja, pored ostalog, sadrži i podatke o ugovorima / narudžbenicama kod kojih se, u skladu sa propisanim „pragovima“, Zakon o JN ne primenjuje;

8. uvodi se nov način registracije privrednih subjekata na Portalu javnih nabavki, koji obavezuje privredne subjekte koji su registrovani, da obnove svoje registracije, a novi subjekti se odmah registruju na novi način;

9. isključivo elektronsko podnošenje zahteva za zaštitu prava, žalbe i drugih podnesaka učesnika, ali i Odluka Republičke komisije za zaštitu prava;

10. određivanje prekršaja kada naručilac obavi nabavku bez prethodno sprovedenog postupka javne nabavke, a predlaže se i brisanje nekih prekršaja;

11. proširuje se nadležnost, tj, propisuje se pravni osnov za državne organe nadležne za kontrolu zakonitosti trošenja javnih sredstava da podnesu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Detaljno o svim novinama, ali i još mnogo toga možete saznati na našem Seminaru - Plan javnih nabavki i finansijska kontrola (klikom na plavi link saznajte više).

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.