rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Sep. 21
 • 16:08

Sadržaj broja 2. časopisa „SVE INSPEKCIJE NA DLANU“ (maj / jun 2018.)

09.05.2018

Sadržaj broja 2. časopisa SVE INSPEKCIJE NA DLANU (maj / jun 2018.)

 

1. Inspekcija rada

- Dnevna evidencija prekovremenog rada

 

2. Poreska inspekcija

- Novine u postupku poreske kontrole (u skladu sa najnovijim izmenama ZPPPA) 

- Aktuelnosti (Poreska uprava)

 

3. Tržišna inspekcija

Česte povrede propisa u trgovini

- Uvod

- Obavljanje trgovine / usluga od strane lica koje nema svojstvo trgovca (neregistrovani subjekat)

- Obmanjujuća poslovna praksa - netačne informacije o ceni i načinu obračuna cene

- Kontrola usaglašenosti i bezbednosti proizvoda - obaveze isporučilaca proizvoda u pogledu usaglašenosti i bezbednosti tehničkih proizvoda

- Opšta bezbednost proizvoda - obaveze privrednih subjekata da na tržište plasiraju isključivo bezbedne proizvode

 

4. Budžetska inspekcija

- Nova Uredba o radu, ovlašćenjima i obeležjima budžetske inspekcije i njena primena u praksi

 

5. Inspekcija za zaštitu životne sredine

Uvodni tekst – ovlašćenja, podela nadležnosti i plan rada Inspekcije za zaštitu životne sredine

- Ovlašćenja Inspekcije za zaštitu životne sredine

- Podela nadležnosti Inspekcije za zaštitu životne sredine

- Ovlašćenja inspektora za zaštitu životne sredine na nivou grada Beograda

- Plan rada Inspekcije za zaštitu životne sredine na nivou grada Beograda

 

 6. Prosvetna inspekcija

- Novi Zakon o prosvetnoj inspekciji

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag