rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Sep. 23
 • 09:58

Sve inspekcije na dlanu

1. marta 2018. god. objavljen je prvi broj stručne periodične publikacije "Sve inspekcije na dlanu".


Ciljevi časopisa "Sve inspekcije na dlanu" su:

 • praćenje novina u radu svih inspekcija (ima ih 42),
 • stalne rubrike o radu Poreske inspekcije, Tržišne inspekcije i Inspekcije rada, kao i o propisima koje primenjuju i čiju primenu kontrolišu ove inspekcije,
 • isanje o aktuelnim problemima obveznika u praksi,
 • ukazivanje na najčešće greške i prestupe i
 • saveti inspektora.

TIRAŽ:

Početni tiraž u kome se štampa časopis "Sve inspekcije na dlanu" je 2000 primeraka.

PERIODIKA IZLAŽENJA:

Časopis "Sve inspekcije na dlanu" izlazi dvomesečno (početkom neparnih meseci u godini), prateći najaktuelnije promene u propisima iz rada inspekcija u Republici Srbiji.

Pretplatnici na časopis "Sve inspekcije na dlanu" su:

 • poslodavci,
 • pravnici,
 • računovođe,
 • menadžeri, konsultanti i svi ostali zaposleni koji rade u najrazličitijim delatnostima, jer inspekcije sprovode nadzor i kontrolu svih aktera u privrednom i društvenom životu Republike.

Srodan proizvod časopisu "Sve inspekcije na dlanu" jeste Priručnik "Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane svih nadležnih inspekcija". Njihovo korišćenje Vam garantuje:

 • aktuelne i tačne informacije,
 • sigurnost u ispunjavanju propisanih obaveza,
 • pomoć u Vašem svakodnevnom radu.
 
 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag