Priručnik - Pravilna rešenja za 120 NOVIH problema računovođa

Osigurajte pravilno postupanje u praksi!

Ovaj priručnik, koji je nastao proučavanjem problema koje baš Vi, računovođe, imate u praksi, će olakšati Vaš posao, uštedeti Vaše vreme i novac, razrešiti Vaše nedoumice, i sačuvati Vas od mogućih grešaka u praktičnom radu.

 

Priručnik „Pravilna rešenja za 120 NOVIH problema računovođa“, na preko 350 strana, sadrži objašnjenja o sledećem:

  • kako da rešite konkretna pitanja i probleme iz prakse u skladu sa propisanim,
  • kako da rešite situacije sa kojima se ranije niste susretali,
  • osvrt na problematična knjiženja koja se često javljaju u praksi,
  • u čemu se sastoje novine u propisima – šta one znače za Vas i kako da se sa njima uskladite,
  • na koji način da uskladite neke interne akte poslodavca,
  • kako da izbegnete potencijalne visoke novčane kazne,
  • koje obrasce treba da podnosite i koje evidencije da vodite,
  • kada i koliko treba da plaćate poreze i doprinose,
  • ali i da proverite da li ste do sada ispravno radili.

Ovaj priručnik će lako razumeti svaki računovođa, bez obzira na iskustvo.

Verovatno, iz iskustva znate da se u računovodstvenoj praksi često javljaju različiti problemi i nedoumice iz raznih razloga. Ukoliko se oni ne razreše na ispravan način, mogu dovesti do raznih grešaka, koje mogu naneti ozbiljne štete subjektima koji vode poslovne knjige ili evidencije, a takođe, mogu dovesti i do plaćanja visokih kazni.

Na osnovu 15 godina našeg iskustva u praćenju računovodstvenih propisa, kao i u savetovanju i odgovaranju na razna pitanja i nedoumice naših klijenata – računovođa, odlučili smo da rešenja za NOVE najčešće probleme računovođa sakupimo u ovo naše novo jedinstveno izdanje, koje će Vam pomoći da nađete rešenja za sve situacije koje Vas muče.

Oslanjajući se na praksu, u ovom priručniku smo detaljno pisali o svim novim problemima koji su Vama, računovođama, stvarali najviše teškoća i gde ste najčešće tražili našu pomoć. Detaljnije smo obradili i neke važne novine u propisima (bilo je dosta novina krajem 2018. god. kao i od početka 2019. god.), a za neke probleme smo dali kratka i jasna rešenja, kako biste što lakše i brže uočili suštinu.

Često smo ukazivali na službena mišljenja nadležnih ministarstava, kako bismo za predstavljena rešenja obezbedili adekvatnu pouzdanost u odgovorima, i vodili smo računa da sve navedeno bude u skladu sa važećim propisima.

Pri tom, naša glavna ideja i želja jeste da Vama pomognemo u Vašem svakodnevnom radu. Pošto se odnose na razne oblasti, rešenja za 120 NOVIH problema smo grupisali u 6 oblasti, uz praktični dodatak:
Glava I – Privredna društva, preduzetnici i ostali subjekti
Glava II - Zapošljavanje, radni odnosi i zaštita na radu
Glava III – Zarade i naknade, naknade po osnovu ugovora, drugi prihodi i primanja
Glava IV – Oporezivanje različitim vrstama poreza
Glava V – Naknade za korišćenje javnih dobara
Glava VI – Računovodstvo i revizija
Glava VII – Praktični prilozi

Autori koji su napisali ovaj priručnik su eminentni stručnjaci iz različitih oblasti, pravnih i ekonomskih nauka koji svoju profesionalnu delatnost obavljaju u nadležnim državnim organima, sudovima kao i profesionalci sa velikim iskustvom iz prakse u privrednim delatnostima.

1. Biljana Vojnović – Samostalni računovođa sa dugogodišnjim iskustvom u praksi
2. Svetlana Kuzmanović-Živanović – Rukovodilac Grupe za porez na dohodak fizičkih lica i sistema doprinosa za socijalno osiguranje u Ministarstvu finansija
3. Stevan Aleksić – stručni saradnik za oblast PDV, iz Ministarstva finansija
4. Biljana Mirić-Bogdanović – Samostalni savetnik u Odseku za porez na dobit pravnih lica u Ministarstvu finansija
5. Marijan Blešić – Samostalni savetnik u Ministarstvu finansija
6. Ljiljana Petrović – Viši savetnik - rukovodilac grupe za poreze na imovinu u Ministarstvu finansija RS
7. Jasmina Maričić-Vukotić – diplomirani pravnik, dugogodišnji stručnjak u oblasti radnih odnosa, konsultant i autor tekstova i priručnika u stručnim časopisima iz oblasti radnog prava, predavač na seminarima, po sertifikatima EK EU i SUK R.Srbije
8. Danijela Rajković – dugogodišnji stručnjak u oblasti radnih odnosa, sudski veštak ekonomsko-finansijske struke - uža oblast: zarade
9. Bojana Potežica – diplomirani pravnik sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti radnih odnosa i miritelj
10. Milica Bondžić – diplomirani pravnik, sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti primene propisa iz oblasti zdravstva i zdravstvenog osiguranja
11. Milica Tričković – diplomirani menadžer

Prva glava sadrži teme vezane za privredna društva, preduzetnike i ostale subjekte – prijava, izmena podataka i brisanje iz registra kod APR-a, upotreba pečata, i sl.

Drugu glavu posvetili smo zapošljavanju, radnim odnosima i zaštiti na radu – prijava i odjava kod CROSO, preraspodela radnog vremena, rad u smenama, povrede na radu i profesionalna oboljenja...

U trećoj glavi pisali smo o zaradama, naknadama po osnovu ugovora, kao i drugim prihodima i primanjima koje ostvaruju zaposleni i druga radno angažovana lica kod poslodavca, ali i davanja licima koja nisu zaposlena kod poslodavca. Objasnili smo porez na zarade, novine kod obračuna doprinosa, osnovice za obračune, uz primere obračuna zarade zaposlenog (počev od 1.2.2019. god.) i minimalne zarade. Ukazali smo i na neka nova poreska oslobođenja za poslodavce – u primeni od 1.1.2019. god., kao i na poreski tretman raznih primanja zaposlenih. Objasnili smo pojam i poreski tretman privremenih i povremenih poslova, uz primer obračuna, i objašnjenje o podnošenju prijave. Objasnili smo i obračun doprinosa u nekim specifičnim slučajevima – npr. za poljoprivrednike, samostalne umetnike, penzionere zaposlene PRE i NAKON 11.4.2019. god. Pored toga, ukazali smo na neke kazne koje propisuje novi Zakon o zdravstvenom osiguranju. Predstavili smo i poreski tretman brojnih isplata zaposlenima koje imaju karakter ostalih prihoda, drugih prihoda, kao i poreski tretman pojedinih primanja van radnog odnosa, i dr.

Četvrta glava obrađuje probleme oporezivanja različitim vrstama poreza - PDV, porez na dobit pravnih lica, porez na dohodak građana, porezi na imovinu, i dr. Rešenja su uglavnom potkrepljena službenim mišljenjima Ministarstva finansija ili sadrže vrlo korisne savete naših stručnih saradnika. Ukazali smo i na novine u zakonima i pravilnicima koje se primenjuju kod obračuna poreza na dobit i poreza na dohodak građana, i to, i za 2018. god. i za 2019. god.

U petoj glavi smo objasnili najvažnije što treba da znate o Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara, dali pregled uplatnih računa za ove naknade, ukazali na novčane kazne, i razjasnili mnoge nedoumice koje su se već javile u praksi, iako je ovaj zakon u primeni tek od 1.1.2019. god.

Šesta glava – Računovodstvo i revizija, sadrži neke savete i objašnjenja vezana za vođenje prostog, odnosno dvojnog knjigovodstva, sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja, zatim, računovodstveni tretman pojedinih stavki i isprava, kao i primere knjiženja nekih promena koje često zadaju probleme u praksi, npr. primeri knjiženja nakon izvršenog popisa, prodaje robe u veleprodaji, povraćaja neprodate robe, prihoda od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe, primere knjiženja AVR i PVR.


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.