Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane Poreske inspekcije, III izdanje

Usled velikog interesovanja i rasprodatog prvog i drugog izdanja Priručnika, kao i zbog izmena u propisima, objavili smo treće, izmenjeno i dopunjeno izdanje!

SVA TRI IZDANJA OVOG PRIRUČNIKA SU RASPRODATA!

 • Da li su Vam poznate sve obaveze propisane poreskim zakonima koje morate izvršiti?
 • Imate li nedoumice koje obrasce treba da podnosite, u kojim rokovima, kome i na koji način?
 • Da li Vam je poznato u kojim slučajevima Poreska inspekcija može da Vas kazni u postupcima kontrole, kao i koliki su iznosi mogućih kazni?
 • Da li Vam je poznato u kojim slučajevima imate pravo žalbe na rad ove inspekcije?

TREĆE, izmenjeno i dopunjeno, izdanje Priručnika „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane Poreske inspekcije“ objavili smo kako bismo Vam ponudili rešenja i odgovore na navedene nedoumice.

Priručnik sadrži informacije o tome šta sve morate da izvršite kako biste uvek na vreme ispunili sve propisane obaveze, ali i informacije o tome koja su Vaša prava.

Priručnik će Vam pomoći da sprečite mogućnost da Vam poreski inspektori izreknu kazne, koje često mogu biti iznad 2.000.000 din!

Priručnik sadrži objašnjenja o:

 • predmetu kontrola, tj. šta to Poreska inspekcija kontroliše? (šta sve inspektori kontrolišu, šta najčešće i prvo kontrolišu, način na koji to mogu i moraju da rade...)
 • obavezama koje morate izvršiti (kako ne biste bili kažnjeni) po osnovu poreskih propisa, i to:
 1.  Zakona o PPPA
 2.  Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 3.  Zakona o porezu na dohodak građana
 4.  Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 5.  Zakona o PDV
 6.  Zakona o porezima na imovinu - nepokretnosti
 • obrascima – koje obrasce treba da podnosite i u kojim slučajevima, u kojim rokovima, kojim organima...

Kako bismo Vam olakšali ispunjenje propisanih obaveza u praksi, uz knjigu smo priložili kompakt disk - CD sa neophodnim obrascima, važećim tekstovima ovih poreskih zakona i njihovih podzakonskih akata, kao i službenim mišljenjima Ministarstva finansija.

VAŽNO! SAMO na CD-u koji dobijate uz ovaj Priručnik nalaze se poslednje novine u svim propisima (prečišćeni tekstovi), novi obrasci, kao i dodatni NOVI stručni tekstovi, npr:

* prečišćeni tekstovi propisa:

- Zakona o PPPA – u primeni od 1.1.2017,

- Zakona o PDV,

- Zakona o porezu na dobit pravnih lica,

- Zakona o porezu na dohodak građana,

- Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,

- novi i izmenjeni Pravilnici vezani za PDV, porez na dobit, porez na dohodak građana – sa NOVIM obrascima,

- novi i izmenjeni drugi podzakonski akti iz drugih poreskih oblasti;

* dopune – novi stručni tekstovi:

- Komentar novina u ZPPPA od 01.01.2017. god.

- Objašnjenje u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga iznajmljivanja prevoznih sredstava i drugih pokretnih stvari, od 1. anrila 2017. god, 24 03 2017

- Objašnjenje u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga prevoza dobara koje se pružaju poreskom obvezniku, od 1. aprila 2017. godine, 24 03 2017

- Novine u pravilnicima u vezi sa PDV - u primeni od 01.04.2017. god., 20 03 2017

- Novine u propisima u vezi sa PDV - u primeni od 01.01.2017. god.

- Komentar izmena i dopuna Zakona o PDV, 12 10 2015

- Novine u Pravilniku o poreskoj prijavi za porez po odbitku, 11 03 2017

- Kamatne stope u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2017. god., 11 03 2017

- Izmene Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa za preduzetnike, 10 02 2017

- Utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. god. samooporezivanjem obveznika koji vode poslovne knjige, 25 01 2017

- Prijava poreza i doprinosa samooporezivanjem preduzetnika koji vode poslovne knjige, 01 02 2017

- Prijava poreza na dobit po rešenju za nerezidentna pravna lica, 24 12 2016

- Konverzija iznosa kupoprodajne cene ugovorene u devizama za svrhu oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava, 21 12 2016

- Novine u pravilnicima o poreskom bilansu i poreskoj prijavi poreza na dobit, 20 12 2016

- Izmene Obrasca JRPPS i Pravilnika o akcizama na električnu energiju za krajnju potrošnju, 19 12 2016

- Mogućnost za izmenu mesečne akontacije poreza na dobit pravnih lica, 10 08 2016

- Obaveze koje se plaćaju za osnivače, odnosno članove privrednog društva, jun 2016.

- Prijava poreza na prihode fizičkog lica samooporezivanjem, 20 04 2016

- Dinamika prelaska na podnošenje poreskih prijava u elektronskom obliku i novi obrasci, 06 03 2017

- Opredeljenje za isplatu lične zarade u 2017. preduzetnici treba da dostave do 15. decembra, 05 12 2016

- Porez na prenos apsolutnih prava po osnovu raskida ili poništaja pravnog posla, kojim je izvršen prenos uz naknadu prava svojine na nepokretnosti (8.7.2015.)

- Jemstvo u izmirenju poreske obaveze na prenos apsolutnih prava

- i drugi stručni tekstovi.

Više o Priručniku:

 • Priručnik sadrži oko 480 strana stručnih komentara, objašnjenja procedura i obračuna, saveta, kao i kompakt disk - CD sa neophodnim obrascima, važećim tekstovima ovih poreskih zakona i njihovih podzakonskih akata, kao i službenim mišljenjima Ministarstva finansija;
 • Knjiga i CD se prodaju zajedno, u paketu; ne prodaju se samostalno;
 • Autori priručnika su vrhunski stručnjaci za date oblasti, i to iz Ministarstva finansija RS, po oblastima:

  - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji – Blešić Marijan

  - Zakon o porezu na dobit pravnih lica – Todorović Biljana

  - Zakon o porezu na dohodak građana – Kuzmanović - Živanović Svetlana

  - Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – Kuzmanović - Živanović Svetlana

  - Zakon o porezu na dodatu vrednost – Aleksić Stevan

  - Zakon o porezima na imovinu (nepokretnosti) – Petrović Ljiljana

Kako možete kupiti treće izdanje Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane Poreske inspekcije“?

 • Proizvod se prodaje putem direktne prodaje i dostavlja se kurirskom službom, sa računom koji glasi na 3.900 din. (sa uračunatim PDV-om), koji je potrebno platiti prilikom preuzimanja. Troškove dostave kurirskom službom snosi Rezon Media Grup doo.
 • Cena priručnika za one koji su kupili prvo, drugo ili oba izdanja knjige iznosi 1.999 din. (sa uračunatim PDV-om).

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.